Elöverkänsligas förening i Östergötland

Elöverkänsligas förening i Östergötland är de elöverkänsligas länsförening i Östergötland. Du kan kontakta oss genom att ringa till något av våra telefonombud:

Elöverkänsligas förening i Östergötland ingår i Elöverkänsligas Riksförbund och är medlem i Handikappföreningarna Östergötland.

Vi ger ut en informationsfolder kallad Är din hälsa påverkad av elektromagnetiska fält? Du kan läsa en HTML-version av foldern här.

2006-11-18