Är din hälsa påverkad av elektromagnetiska fält?

Elöverkänsligas förening i Östergötland

2006-11-18

I VÅRT NYA IT-SAMHÄLLE

har under de senaste åren den elektromagnetiska miljön kraftigt försämrats. Inte minst har mikrovågsstrålningen från mobiltelefoni brett ut sig helt okontrollerat.

Erfarenheten och ett stort antal undersökningar visar, att även mobiltelefonistrålning under EU:s rekommenderade gränsvärden påverkar levande organismer.

De digitala trådlösa (DECT-) telefoner som nu finns i många hem och på arbetsplatser är en risk för folkhälsan. Basenheterna till DECT-telefoner sänder signaler hela tiden, medan de till analoga telefoner endast sänder vid samtal.

ATT VARA ELÖVERKÄNSLIG

kan innebära total social utslagning.

Många kan p.g.a. elmiljön inte använda kyl, frys eller elspis, radio, TV, telefon, bil eller allmänna kommunikationsmedel, inte besöka butiker, offentliga lokaler, bibliotek, sjukhus, vårdinrättningar etc. Somliga kan inte ens bo kvar i sin bostad därför att en granne skaffat kraftigt strålande utrustning, t.ex. DECT-telefon, eller att en mobiltelefonbasstation satts upp i närheten.

SYMPTOMEN

kan komma smygande under flera år eller utvecklas från den ena dagen till den andra. Symptombilden är individuell.

VILKA SYMPTOM VISAR SIG?

VAD KAN GE SYMPTOM?

ELÖVERKÄNSLIGAS RIKSFÖRBUND

är de elöverkänsligas intresseorganisation.

Vi i förbundet arbetar med att

MEDLEM BLIR DU

genom att betala in årsavgiften 200 kr (familjemedlem 50 kr) till Elöverkänsligas Riksförbund, postgiro 67 84 45-8.

SOM MEDLEM FÅR DU

LÄNSORGANISATIONEN

Elöverkänsligas förening i Östergötland

Telefon: 013-13 61 78

Telefonombud:

Föreningen är medlem i Handikappföreningarna Östergötland.

RIKSORGANISATIONEN

Elöverkänsligas Riksförbund

Postadress:

Box 9098
126 09 HÄGERSTEN

Telefon: 08-712 90 65 (telefonsvarare)

Hemsida: www.feb.se

Postgiro: 67 84 45-8