ANMÄLAN TILL SEMINARIET

om elöverkänslighet
[  ]   2/10  SUNDSVALL 
[  ]   14/10 STOCKHOLM 
[  ]   29/10 LINKÖPING 
[  ]   11/11 LUND 
[  ]   26/11 GÖTEBORG 

Jag anmäler härmed: 

Organisation/företag: __________________________________________________ 

Namn: _______________________________________________________________ 

Funktion:_____________________________________________________________ 

Adress: ______________________________________________________________ 

P-nr/Ort: _____________________________________________________________ 

Tel: _________________________________________________________________ 

Fax: _________________________________________________________________

E-post: ______________________________________________________________

Ev. fakturaadress: _____________________________________________________ 

Speciella behov/mat (tolk beställs av deltagaren):___________________________

____________________________________________________________________ 

Skriv ut anmälningsblanketten och posta, eller faxa, den senast 10 dagar före seminariedatum, till...

Elöverkänsligas Riksförbund
Box 6023 
102 31 Stockholm 

Fax: 08- 712 89 48 

Postgiro: 678445-8
Bankgiro: 788-2970

Avgiften betalas samtidigt med anmälan. 
Deltagaravgift: 600 kronor, lunch och kaffe ingår. 
OBS! Anmälan senast 10 dagar före varje seminariedatum!

Om faktura krävs var god ange adress på talongen. 
Vid avbokning senare än sju dagar före seminariedagen utgår full avgift. 
Vid eventuellt återbud, skicka gärna en ersättare. 
Ett informationsprojekt med stöd av Allmänna Arvsfonden. 

Arrangerat av: 
Elöverkänsligas Riksförbund, 
Handiappförbundens samarbetsorgan. 
I samarbete med: 
ABF-Västerbotten, Studieförbundet Vuxenskolan Kungsholmen-Norrmalm, 
ABF-Östergotland, Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne.