Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se | 08 maj 2007
 
PRESSMEDDELANDE
 
 

Var tionde svensk får hälsobesvär av mobiltelefonen !

I en nyligen gjord undersökning av TEMO uppgav 9 % av de svarande att de upplevt hälsobesvär vid användning av mobiltelefon. 3 % svarar att de blir varma i örat eller hettar i ansiktet. Resterande 6 % talar om huvudvärk, trötthet, tinnitus, stickningar i huden, illamående, yrsel, ögonbesvär mm.
Undersökningen utfördes på uppdrag av Elöverkänsligas Riksförbund.
Symptomen överensstämmer med dem som medlemmarna i vårt förbund rapporterar om vid strålningspåverkan från mobiltelefoni mm.
Såväl SSI som Socialstyrelsen säger att det inte är förväntat att mobiltelefoni ska påverka människors hälsa.

– Hur länge kan myndigheterna fortsätta att negligera det som människor larmar om?
När ska ansvariga ta larmen på allvar och starta en utredning baserad på vad människor säger och inte som idag hoppas på att de uppgifterna är felaktiga?
säger Göran Svärdström, vice ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.
– mer än 400 strålningsflyktingar finns redan idag, räcker inte det!

Elöverkänsligas Riksförbund
Kontaktpersoner:
Göran Svärdström
tel: 023 - 105 99,  440 35 e-post:  goran.svardstrom (snabel-a) feb.nu
Ingemar Karlsson
tel: 0520 - 66 20 73

TEMO-undersökningen finns här: (PDF-fil på c:a 1.7 MByte)