FEB - The Swedish Association for the ElectroSensitive | 10 May  2006
 International
Books on EMF and health related issues
Some book references in this or related areas

English Titles
Swedish Titles


English Titles

 • Becker, Robert O. "Cross Currents". ISBN 0-7475-0761-9. 
 • Brodeur, Paul, Currents of death: power lines, computer terminals, and the attempt to cover up their threat to your health, New York Simon and Schuster cop. 1989 ISBN: 0671678450 
 • Brodeur, Paul, The Great Power-Line Cover-Up: How the Utilities and the Government are Trying to Hide the Cancer Hazard Posed by Electromagnetic Fields, Little Brown and co., New York 1994. 
 • Carlo, George. "CELLPHONES: INVISIBLE HAZARDS IN THE WIRELESS AGE". Carroll & Graf 2000, ISBN 00786708182.
 • (ed.) Carpenter, David, Biological effects of electric and magnetic fields, Academic Press 
 • Coghill, Roger. "Electro Pollution - How to protect yourself against it", ISBN 0-7225-23076. 
 • Counter, S. Allen, Electromagnetic stimulation of the auditory system, 1993 
 • CRC handbook of biological effects of electromagnetic fields, Boca Raton, Fla. 1986 
 • Electromagnetic bio-information, München Baltimore 1979 
 • (ed.) Frey, Allan H., On the nature of electromagnetic field interactions with biological systems, CRC Press Inc. 1994, ISBN: 1-57059-055-9 
 • Granlund-Lind, Rigmor and Lind John, Black on White, Electro-hypersensitivity, The Swedish Experience.
  Black on White is based on documents to the Council for Work Life Research (RALF) in Sweden in March 2000 from more than 400 electro-hypersensitive people and from their relatives, doctors or engineers performing field reduction. Mimers Brunn Kunskapsförlaget, 2004, ISBN:  Order here:
 • Hinsenkamp, Maurice, Electromagnetic stimulation of bone growth and repair Copenhagen 1982 
 • The *Interaction of accoustical and electromagnetic fields with biological systems: a collection of papers from the symposium honoring Professor Schwan, Herman P. on the occasion of his 65th birthday, Philadelphia, November 24 and 25, 1980 / ed. Shiro Takashima, Elliot Postow, New York A.R. Liss cop. 1982 
 • Lin, James (Ed.), Advances in Electromagnetic Fields in Living Systems, Plenum Press 1994, New York. 
 • Marha, Karel and Musil, Jan and Tuha, Hana. "Electromagnetic Fields and the Life Enviroment", (Institute of Industrial Hygiene and Occupational Diseases, Prauge). San Fransisco Press Inc., 555 Howard Street, San Fransisco, Cal 94105. 
 • Matteo, Bob de. "Terminal Shock - The health hazard of video terminals", ISBN 0-920053-87-4. 
 • Pinsky, Mark, The EMF Book: What You Should Know About Electromagnetic Fields, Electromagnetic Radiation, and Your Health, Warner Books, New York, 1995. 
 • Presman, Aleksandr Samuilovic, Electromagnetic fields and life, New York 1970 
 • Smith, Cyril W. and Best, Simon. "Electromagnetic man - Health & Hazard in the electrical enviroment". ISBN 0-460-04698-5. 
 • Tarkan, Laurie, Electromagnetic Fields: What You Need To Know to Protect Your Health, Bantam Books, 1994. 
 • User's handbook for evaluating visual display units, Borås MPR 1990, ISBN: 9915962053 * Seriens ISSN: 9915962037 


Swedish Titles

 • Andersson, Martin och Westlund, Leif. "Elöverkänslighet - kan det förebyggas?". ISBN 91-630-0661-8. 
 • Bildskärmsarbete och hälsa: rapport från ett forskarförhör på Chalmers tekniska högskola den 9 juni 1986 / redaktör: Yngve Hamnerius Göteborg Informationssekretariatet, Chalmers tekniska högsk. 1986 ISBN: 9906091908 * Seriens ISSN: 0281935X 
 • Brante, Thomas och Norman, Helena . "Epidemisk masspsykos eller reell risk?". Symposion förlag 1995, ISBN 91-7139-252-1
 • Datorn i arbetsmiljön Stockholm Arbetarskyddsnämnden 1994 ISBN: 9175223872 
 • ELLEMTEL. "Överkänslighet i arbetsmiljön". ISBN 91-88550-001. 
 • Engfeldt och Johansson och Pärleton. "Kontoret, Tekniken och Människan". ISBN 91-44-36801-1. 
 • Forshufvud, Ragnar. "Bostad och Hälsa - En praktisk handbok för ett sundare hem". Mimers Brunn Kunskapsförlaget 1998, ISBN 91-88884-03-1
 • Frågor och farhågor kring kvinnors bildskärmsarbete: elektriska (och magnetiska) fält, graviditet, stress, inflytande / Kjell Hansson Mild Solna Enheten för socialpsykologi, Arbetsmiljöinstitutet Umeå Medicinska enheten, Arbetsmiljöinstitutet 1988 ISBN: 9908401866 
 • Granlund-Lind, Rigmor och Lind, John. "Svart på Vitt", Röster och vittnesmål om elöverkänslighet.

 • MIMERS BRUNN KUNSKAPSFÖRLAGET 2002, ISBN 91-88884-05-8
 • Hansson Mild, Kjell, "Icke joniserande strålning" en bok om elektromagnetiska fält i arbetsmiljön, Karlskrona Statshälsan 1989 ISBN: 9170950032 
 • Hälsoeffekter av el?: (aktuell forskning om elöverkänslighet och cancer) / redaktör: Inger Atterstam ; illustrationer: Annika Röhl Stockholm Forskningsrådsnämnden (FRN) 1993, Källa : 41 Atterstam, Inger
 • Inomhusmiljö och hälsa bland kontorsarbetare i Västerbotten En *studie av elektriska och magnetiska fält i kontor med hög respektive låg prevalens av SBS Solna Arbetsmiljöinstitutet 1990- * (1993) ISBN: 9916594090 * Seriens ISSN: 9907322059 * 9907322059 
 • Klittervall, Torbjörn, Elektriska och magnetiska fält vid bildskärmar: en bok om strålning Karskrona Statshälsan cop. 1989 ISBN: 9170950040 
 • Miller, Maggie, Jobbrevolutionen: (var finns de nya jobben?): en idébok om morgondagens arbetsliv, Stockholm Typoform i samarbete med Fören. för arbetarskydd (1993) ISBN: 9163019337 
 • Miller, Maggie, Virus i datavärlden: om datastress, Stockholm DF (Datafören. i Sverige) 1992 ISBN: 991560162X * Seriens ISSN: 11014857 * I publ. felaktigt ISBN: 1102-0695 
 • Miller, Maggie, Virus i datavärlden: om datastress, Stockholm DF (Datafören. i Sverige) 1992m ISBN: 991560162X * Seriens ISSN: 11014857 * I publ. felaktigt ISBN: 1102-0695 
 • Miller, Maggie, Bildskärmar och arbetsmiljö: vad ska man tro? Stockholm Arbetsmiljöfonden 1991, ISBN: 9187460483 * Seriens ISSN: 0283829X 
 • Nordström, Gunni. "MÖRKLÄGGNING : ELEKTRONIKENS RÄTTSLÖSA OFFER." Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB 2000, ISBN: 9189080416
 • Nordström, Gunni och Scheele, Carl von. "Fältslaget - om de elöverkänsliga". Tidens Förlag 1995, ISBN 91-550-4083-7.
 • Nordström, Gunni och Scheele, Carl von. "Sjuk av bildskärm". Tidens Förlag 1989, ISBN 91-550-3484-5
 • Nyberg, Ann-Christin, Arbetsmiljöproblem relaterade till bildskärmsarbete: en kunskapsinventering och översikt, 1991 ISBN: 9912531523 * Seriens ISSN: 02815001 
 • Sjödin, Robert, Bildskärmsfilter med elektrolyt som konduktivt medium Linköping 1993, LiTH-IFM-Ex : 549 ISBN: 95X00706 
 • Tegenfeldt, Clas. "TÅL DU EL?" En bok om hälsa, elektricitet och teknik.Bilda Förlag 2001, ISBN 91-574-5788-3