> Från: webbportal@stockholm.se [SMTP:webbportal@stockholm.se]
> Skickat: den 13 november 2002 15:11
> Ämne: Stockholm stads torp räddas åt elallergiker
>
> Pressmeddelande
>
> 2002-11-13 Vänsterpartiets kansli, Ulf Adaktusson, bitr.
> borgarrådssekreterare, 508 291 56
>
> STOCKHOLM STADS TORP RÄDDAS ÅT ELALLERGIKER
>
>
>
> Torp ägda av Stockholms stad som bedöms lämpliga för personer med
> elallergi, räddas nu undan försäljning. Detta är konsekvensen av tisdagens
> beslut i gatu- och fastighetsnämnden, där den nya röd-gröna majoriteten
> signalerar en kursändring i synen på elallergikernas situation.
>
> Beslutet innebär att man i staden bevarar möjligheten att i framtiden
> förse elöverkänsliga med ett boende, om elsanering och bostadsanpassning
> av en elallergikers nuvarande bostad inte hjälper. I stället för
> försäljning av torpen skall nu dessa lämnas över till förmedling av
> stadens bostadsförmedling.
>
> Idag lämnas bostadsanpassningsbidrag för att elsanera elallergikers
> lägenheter, men i en tätbebyggd miljö är det ibland svårt att hjälpa de
> svårast utsatta. Torpen belägna i Stockholms närhet skall därför ses som
> en reträttplats för de svårast drabbade.
>
> Beslutet välkomnas av vänsterpartiets gruppledare i gatu- och
> fastighetsnämnden, Ann-Marie Strömberg, som tidigare har motionerat i
> frågan.
>
> - Elallergiker kan ha mycket stora svårigheter att finna lämplig bostad.
> Beslutet innebär därför förhoppningsvis att elallergikerna genom stadens
> försorg kan säkras ett boende idag och i framtiden, menar Ann-Marie
> Strömberg (v)
>
>
> Ytterligare upplysningar lämnas av:
>
> Ann-Marie Strömberg (v)
> Gatu- och fastighetsnämnden, 08-508 25335 070-752 54 83
>
>
>