Klarspråk 11 november 2002 - ursprungligt manus.

Hälsorisker av mobilstrålning

För någon vecka sedan kunde man läsa i morgontidningen att Stadsbyggnadskontoret i Stockholm hade fått ta emot många samtal från människor som var oroliga över strålningsriskerna med masterna för den tredje generationens mobiltelefoni, det som kallas för 3G. Därför hade Stadsbyggnadskontoret kontaktat Folkhälsoinstitutet och Statens Strålskyddsinstitut, där man gav lugnande besked: Det behövs inga som helst skyddsavstånd mellan masterna och de boende. Man förklarade med andra ord att strålningen var helt ofarlig.
I Trelleborg hade man också fått ta emot protester från sina kommuninvånare, och där har man därför beslutat att inte bevilja några bygglov för 3G. "Vi offrar den tredje generationens mobiltelefoni för att skydda den tredje generationens trelleborgare", förklarade byggnadsnämndens ordförande. Heder åt honom!
Heder också åt de läkare i Tyskland som gjort ett upprop där de kräver stopp för utbyggnad av mobiltelefonin, förbud för användandet av mobiltelefoner på offentliga platser och i kollektiva transportmedel. Hittills har 140 läkare skrivit under uppropet, flera av dem professorer i medicin.
Bakgrunden till uppropet är att långtidssjukskrivningarna i Tyskland liksom i Sverige ständigt ökar. Läkarna känner sina patienter, vet var de bor och hur de lever, och de sätter deras nya symtom - hyperaktivitet hos barn, hjärtproblem, kronisk trötthet, sömnlöshet och värk - i samband med att de bor nära sändare eller använder mobiltelefon eller sladdlös hemtelefon. Epidemiologiska studier stöder deras slutsatser.
Det här uppropet kan man knappast läsa om i svenska tidningar, trots att det borde vara högaktuellt med våra skenande sjukskrivningar som hotar att spräcka utgiftstaket i statens budget. Men inget ont får komma fram om mobiltelefonin, för då hotas den svenska telekomindustrin. Den som vill ha information om de tyska läkarnas upprop måste i stället skaffa sig det genom Internet.
I USA har en forskare inom mikrovågsområdet, Robert C. Kane, skrivit en bok med titeln Cellular Telephone Russian Roulette, om hur de amerikanska myndigheterna går hand i hand med telekombolagen, som gör allt för att gömma undan forskning som visar på strålningsrisker och förtalar de forskare som larmar om hoten mot människors hälsa.Går Folkhälsoinstitutet och Statens Strålskyddsinstitut i de svenska telekombolagens ledband, när de försäkrar att det inte finns några risker med utbyggnaden av mobiltelefonin?

Rigmor Granlund-Lind, Haninge