Klarspråk 20 juni 2002 - ursprungligt manus. Radioversionen kan (t.o.m. onsdagen 26/6) avlyssnas på http://www.sr.se/p1/klarsprak/sounds/KLAR05353.ram

För någon tid sedan kunde man läsa i tidningarna att regeringen på Mona Sahlins initiativ skall bilda en aktionsgrupp som skall hitta på tjänster för den tredje generationens mobilnät, det som kallas för 3G, för att hjälpa den krisdrabbade telekombranschen.
Problemet är att man utvecklat en teknologi och förbundit sig att bygga ett landsomfattande nät utan att ha några vettiga användningsområden för det. Det är som om man skulle bygga vägar som inte leder någonstans kors och tvärs i landet.
För så tycks många se på det nya nätet, de fattar helt enkelt inte vitsen med det. Dessutom drar man öronen åt sig på grund av alla larm om eventuella hälsorisker. För allt fler forskarrapporter pekar på att mikrovågsstrålning långt under de rekommenderade gränsvärdena faktiskt har negativa effekter på hälsan: skador på DNA, minskad fertilitet, ökad frekvens av hjärntumörer och leukemier.
Också personer som i princip friskriver mobiltelefonin från hälsorisker erkänner att man faktiskt inget vet om effekter på hälsan på lång sikt. När Rådet för Arbetslivsforskning lade fram sin slutrapport till regeringen intervjuades en av dem som hade lett arbetet, och hon förklarade att vi har haft exponeringen för kort tid för att man redan nu skall kunna se om det finns hälsoeffekter.
Alla är överens om att vi inget vet om långtidseffekter. Det är också anledningen till att norska, tyska, engelska och franska myndigheter avråder föräldrar från att låta sina barn använda mobiltelefon. Borde inte svenska myndigheter följa deras exempel?
Skall de mest sårbara, barnen, också sluta åka buss? En japansk forskare rapporterar i The Scientist för hur mobiltelefonerande i bussar, tåg och tunnelbana kan göra att gränsvärdena överskrids, om det är många som använder telefonerna samtidigt.
Men värst är situationen för dem som redan nu blivit elöverkänsliga. Vart skall de ta vägen när 3G är fullt utbyggt och det inte finns en enda fläck på den svenska kartan som är fri från mikrovågsstrålning från mobiltelefoni?
Också personer som inte anser sig vara elöverkänsliga har symptom som kan bero på den ökande mikrovågsstrålningen. I den franska medicintidskriften Presse Medicale redogör professor Roger Santini för en studie som visar att frekvensen av utbrändhetssymptom - onormal trötthet, huvudvärk, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, minnesstörningar, depression - står i relation till hur nära man bor basstationer för mobiltelefoni. Tänk om det är så att de ökande sjukskrivningarna i stor utsträckning beror på högfrekvent elektromagnetisk strålning!
Alla rapporter om riskerna med mikrovågsstrålning har också fått en del bostadsföretag att tveka inför att placera basstationer på väggar och tak till sina hus. Därför planerar regeringen att lagstifta om att de skall tvingas att säga ja. Bryr sig regeringen inte om människors oro, bryr den sig inte om de elöverkänsliga, bryr den sig inte längre om demokratin utan går i telekombolagens ledband?
Till yttermera visso tycks regeringen vara kallsinnig till forskning inom den här området. På ett symposium på Vetenskapsakademin den 19 april i år upplystes om att inte en enda krona statliga pengar i år går till denna forskning. En statlig aktionsgrupp skall alltså hitta på tjänster för att få folk att satsa på 3G-telekommunikation, det satsar man skattepengar på, men inte på forskning om eventuella hälsorisker. Är man rädd för vad forskarna skall komma fram till?
Mona Sahlins och regeringens lösning på telekombranschens kris är kortsiktig. I stället för att forcera fram 3G borde man utveckla en teknologi som inte riskerar att skada människor. En aktionsgrupp med uppgift att planera sådana insatser vore väl en bättre användning av skattemedel, eller hur, Mona Sahlin?

Rigmor Granlund-Lind, Haninge