17 sep  2000  Hem
FEB - Föreningen för El- och Bildskärmsskadade
 Svenska Sidorna

 

Seminarium om el- och magnetfält i arbetsmiljön. 
Forskning och erfarenheter. 
Programledare/debattledare: Siewert Öholm 

Tid: Måndagen den 23 oktober 1995 kl 13.00-17.00.
Plats: Palmstedtsalen, Chalmers, Göteborg. 

Ny teknik genererar mer farlig högfrekvent strålning. Allt fler undersökningar visar på att elektromagnetiska fält kan framkalla olika sjukdomar och besvär hos människor. 

Föreläsare/debattpanel:

 • Anders Sihlbom, civ.ing., Institutet för Verkstadsteknisk Forskning, Göteborg. 
 • Olle Johansson, docent, Karolinska Institutet, Stockholm. 
 • Per Arne Öckerman, professor och överläkare i klinisk kemi, Bohus Björkö.
 • Hans-Olof Olsson, risk manager, Skandiakoncernen. 
 • Siewert Öholm. 

Vad vet du idag om el- och magnetfält i arbetsmiljön? 

Varför: Socialstyrelsen krävde redan sommaren 1993 elsanerade arbetslokaler. Man tom. hotade att flytta om inte hyresvärden "vidtager åtgärder som minskar hälsoriskerna för personalen". 

Svar: "Vi måste ha en arbetsmiljö som inte gör folk sjuka", sa Socialstyrelsens säkerhetschef. (källa: Aftonbladet 941226). 

Vet du: Hur din och Dina arbetskamraters arbetsmiljö ser ut idag? Hur den borde se ut? Vad socialstyrelsens personal INTE riskerar idag? Hur mycket just du tål? Vad Du gör när problemet dyker upp på Din arbetsplats?

Kräv saklig information!
Öka Din kunskap. Den kan behövas snarare än Du tror! 

Har vi råd att inte informera om riskerna? 

11,8 Mkr kostar det att förtidspensionera en 35-åring med 180 000 kr i årslön. Man räknar med produktionsbortfall (6Mkr), förlorade skatter och avgifter (2,5 Mkr) samt ATP (3,3 Mkr). (Källa: TCO-tidningen 26/93).

Hur ser våra försäkringar ut? Har vi råd att inte informera oss om riskerna i tid? Har vi råd att inte agera? Vad säger forskningen om sambandet magnetfält-cancer? Vi sparar stora kostnader och undviker mycket lidande genom att reagera snabbt och på rätt sätt. 

Anmäl dig snarast: (obs. begränsat antal platser!). 

Anmälningsavgift: 975 kr inkl. kaffe.
Avgiften insätts på postgirokonto: 621 20 94 - 4. Anmälan är bindande.
Arrangör: FEB Väst, Box 1003, 405 21 Göteborg. Tel. 031-16 65 32, Fax. 031-36 40 11. 

PROGRAM 

 • 13.00 Aktuell forskning kring fenomenet elöverkänslighet. 

 • Olle Johansson, docent, Karolinska Institutet. 
 • 13.40 Kemiska markörer för elöverkänsliga. 

 • Per Arne Öckerman, professor, klinisk kemi. 
 • 14.15 Paus - kaffe. 
 • 14.40 Ny elektronik genererar mer farlig högfrekvent strålning. Vad kan vi göra för att skydda oss i framtiden? 

 • Anders Sihlbom, civ.ing., Institutet för Verkstadsteknisk Forskning.
 • 15.15 Skandias kunskaper och erfarenheter av 125 elöverkänsliga anställdas arbetsplatser under en 5-års period. Möjligheter till försäkringar? 

 • Hans-Olof Olsson, risk manager, Skandiakoncernen. 
 • 15.50 Debatt som leds av Siewert Öholm. Ställ egna frågor till panelen.
 • 17.00 Avslutning. 

Written 951009 by Clas Tegenfeldt.