7 Okt  2002  Hem International 
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna
Nyhetsarkivet
Nyheterna bygger i huvudsak på länkar till olika nyhetsmedia. Om en länk upphört att fungera måste informationen sökas i olika mediaarkiv t ex via Mediaarkivet!
År 1998 och tidigare

Till Nyhetsarkivets index


En tillflykt undan strålningen, Första Sidan
Elöverkänslighet. En ny telemast riskerar slå sönder Per Segerbäcks och Inger Svedmyrs tillvaro. Husvagnen på Lovön är deras andra hem.
30 December, 1998, Dagens Nyheter


Samlad kamp för mastfria zoner
Flera partipolitiker vill ha begränsningar
30 December, 1998


Boföretag stoppar uppsättning av sändare
Om strålningen från dessa sändare kan innebära en hälsorisk på lång sikt ska nu utredas av forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg
30 December, 1998


Blev sjuk av mobiltelefonsändare
NORRKÖPING. Gunnar Samuelsson drabbades av oförklarliga sjukdomssymptom i den nya lägenheten. Sedan blev frun och sonen dåliga. Nu misstänker de närmaste grannen - Comviqs basstation.
18 December,1998, Expressen, TT


Dold cancerfara från mobiltelefoner, Debatt
Dagens Nyheter, Debatt - Forskare slår larm: Följderna av mobiltelefonin kan bli tragiska om inte åtgärder vidtas i tid
2 December, 1998, Dagens Nyheter


Forskare varnar för sjukdomar av mobiltelefoner
Cancer, hjärnskador, högt blodtryck, astma och ätstörningar. Alla dessa hälsoproblem kan ha samband med strålning från mobiltelefoner. Det skriver Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet i Solna.
2 December,1998, Expressen, TT


December, 1998, Mobilsamtal går genom kroppen
Hela tiden är vi omgivna och genom-korsade av radiovågor. De är som ett sorts ljus som vi inte kan se.
November, 1998, Sjuk av strålning?
Mary blev sjuk sedan en mobiltelefon-antenn satts upp utanför hennes vardagsrums-fönster
Oktober, 1998, Antenner HEMLIGHÅLLS - är de ofarliga?
Vår bostad

Kjell, 65: "Jag blev blind av min mobiltelefon", TT
Kjell E Johansson blev 57 år gammal blind på båda ögonen. Han skaffade mobiltelefon redan på 80-talet.
Sanning och myt om mobiltelefonen
Här är svar på några av de vanligaste frågorna om mobiltelefoner.
11 November, 1998, Expressen


EU diskuterar riskerna med mobiltelefonerna, >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
EU:s hälsoministrar samlas imorgon, torsdag, för att diskutera riskerna med strålningen från mobiltelefoner.
11 November, 1998, Finanstidningen


Skadestånd på miljarder hotarEricsson
"Unga människor har fått väldigt speciella tumörer i hjärnan"
10 November, 1998, Expressen


Miljardstämningar hotar Ericsson i England, >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
Englands ledande advokatbyrå för personliga skador, Thompsons, förbereder stämningar både mot tillverkare och återförsäljare för skador från användandet av telefonerna.
10 November, 1998, Finanstidningen


Nytt flamskydd giftfritt
Men elektronikindustrin vill inte betala merkostnaden
5 November, 1998, NyTeknik


Boverkets Rapporter 1998
Bygg för Hälsa och miljö med rapporter om Elektriska och Magnetiska fält
3.1 Förbättrad elmiljö - åtgärder för att minska elektriska fält i bostäder
3.2 Förbättrad elmiljö vid nybyggnad - Furiren 3 Kristianstad
3.3 God elmiljö från början
3.4 Omfattande elsanering - åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder
November, 1998, Boverket


Wien Symposiet och EMF-Resolutionen
25 Oktober, 1998    Wiens Universitet, Österike, Symposium om möjliga biologiska effekter av RF Elektromagnetiska Fält

Wien EMF-Resolution i RTF file format (engelsk version)

översättning av textdel (för komplett version se engelsk version ovan).......
Inledning: Deltagarna kom överens om, att biologiska effekter från låg-intensiva exponeringar är vetenskapligt belagt. Emellertid är nuvarande vetenskaplig consesus otillräcklig för att erhålla tillförlitliga exponeringsstandarder. De existerande bevisen kräver en ökning av forskningsansträngningarna om möjlig hälsopåverkan och på fastställande av adekvat exponering och dos.

Basstationer: Hur kan ett tillfredsställande deltagande av allmänheten tillförsäkras?
Allmänheten måste i rätt tid ges tillfälle för deltagande i processen. Detta måste inkludera information om teknik och exponeringsdata, såväl som information om hälsodebattens status. Allmänhetens deltagande i beslutet (gränser, utplacering, etc.) måste möjliggöras.

Mobiltelefoner: Hur kan användarnas situation förbättras?
Teknisk data måste göras tillgängliga för användarna för att tillåta en jämförelse vad avser EMF-exponering. För att gynna ett försiktigt användande, måste tillräcklig information om hälsodebatten ges. Denna procedur måste erbjuda möjligheter för användarna att hantera en minskning av EMF-exponeringen. Dessutom kunde denna process stimulera fortsatt utveckling av låg-intensiva sändarapparater.

Salzburg Standarden för mobilsändare presenterad på Wien-symposiet (MS Word format)  or  RTF-format
Dr Chris Konig från Hälsomyndigheten  i Salzburg stad förklarade att man för allmännheten antagit en interim exponeringsstandard baserad på en studie, som visade på en effekt av mobiltelefoner på sovande, och som med en säkerhetsfaktor på 500 resulterat i en preliminär exponeringsstandard på 0,1 µW/cm².


Sändare till mobiltelefoner stoppas av bostadsbolag
Uppsättningen av mobiltelefonsändare på hustaken har stoppats av två bostadsbolag i Göteborg.
17 Oktober, 1998, Expressen, TT


Boverket ang Mobilmasten i Väse
Överklagande i fråga om bygglov för ett radiotorn och en teknikbod på fastigheten Helgetorp 1:6 i Karlstads kommun
29 September, 1998, Boverket


Mobila faror, >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
En diskussion om det är hälsofarligt att använda mobiltelefon har blossat upp. Frågan är känslig för branschen som hävdar att de tar farhågorna på största allvar.
2 September, 1998, Finanstidningen


Hårtorken kan göra att du tappar minnet
"Aftonbladet" citerar forskare som diskuterar minnesstörningar i Daily Mail!
September, 1998, Aftonbladet


FEB
MILJÖBELASTNING OCH ELÖVERKÄNSLIGHET
HUR VÅR MILJÖ KAN PÅVERKA OSS. ELÖVERKÄNSLIGHET OCH ELVA PUSSELBITAR.
Funderingar av Leif Södergren, FEB:s ansvarige för internationella kontakter
September, 1998


Det är hög tid för besinning
Vi har idag så mycket kunskap om magnetfältseffekten att jag anser det rimligt att vidta
åtgärder.  Men vem skall göra detta?
2 April, 1998, NyTeknik


Höga magnetfält längs städernas trottoarer
Gränsvärden överskrids med råge. Stockholmsundersökning visar lika höga värden som under kraftledningar
Transformator "suger" ut strömmen
Enkel teknik alternativ till ombyggnad med dyr femledarkabel
19 Mars, 1998, NyTeknik


Några nyhetsblänkare, 1997-1998
Magnetfält misstänks orsaka cancer, Aftonbladet, TT
Elkablar läcker strålning, Aftonbladet
Höga magnetfält längs Stockholms gator, Aftonbladet, TT
Tidiga missfall hos möss av magnetfält, Aftonbladet, TT, >Anm. Sökes via Mediaarkivet!


om elöverkänslighet - (gamla internet tidningen). >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
Leif är dubbelt drabbad, nr 30 1997. >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
Kassorna skärper tonen mot elkänsliga, nr 18 1997. >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
Forskarkvartett tror på kemikaliespåret, nr 13 1997. >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
Genombrott för elöverkänsliga, nr 11 1197. >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
Vägen till bättre bild kräver kunskap, nr 3 1997. >Anm. Sökes via Mediaarkivet!
1997, TCO-tidningen


Seminarium om el- och magnetfält i arbetsmiljön.
Forskning och erfarenheter
Programledare/debattledare: Siewert Öholm
23 okt 1995, Chalmers, Göteborg


Finns det hälsorisker med mobiltelefoner?
1 nov 1995, Karolinska Institutet