Insändare införd i Norrtelje Tidning den 6 augusti 2009

Telefonautomaterna behövs i nödlägen

Norrtäljes telefonautomater ska nu skrotas eftersom kommun har beslutat att inte förlänga avtalet med TeliaSonera. Beslutet motiveras med att "de flesta idag använder sig av en mobiltelefon vid akuta lägen", men alla kan inte använda mobiltelefon. 3,2 % av befolkningen är elöverkänsliga enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009. De flesta är lindrigt drabbade och rör sig i samhället. Även om man inte har mobiltelefon måste man ha en möjlighet att ringa, inte minst i nödlägen! Det faktum att telefonautomaterna används främst för SOS-samtal och tjänsten "mottagaren betalar" är ett bevis för att de verkligen behövs i svåra situationer. Den som har en fungerande mobiltelefon i fickan ringer inte sådana samtal.
I EU-resolutionen den 2:a april i år uppmanar EU-parlamentet medlemsländerna att ge elöverkänsliga "tillräckligt skydd och lika möjligheter". Vem som helst kan behöva ringa för att t ex larma brandkåren eller bara be att få bli hämtad när sista bussen blivit inställd.
Med det ogenomtänkta beslutet kan man inte få hjälp om man:
- är elöverkänslig
- blivit rånad på sin mobiltelefon
- fått slut på kontantkortet
osv.
Den dag räddningsinsatsen uteblir eller blir försenad därför att den som först upptäckte branden/olyckan/brottet inte kunde ringa är besparingen på 833 kronor inte längre någon besparing.
Låt inte snålheten bedra visheten – förläng avtalet för telefonautomaterna!

Inger Svedmyr
Hallstavik