Insändare införd i Dagens Nyheter den 5 januari 2006

Skulle inte SSI skydda oss

En stor mängd forskningsrapporter världen över berättar om biologiska effekter av mobilstrålning. Det handlar om påverkan på EEG, EKG, immunförsvarsceller, sömnmönster, blodtryck, läckage i hjärnans blod/hjärnbarriär mm. Statens strålskyddsinstitut (SSI) väljer att hävda att dessa biologiska effekter ”inte betyder att de innebär någon risk”. Intressant i sammanhanget är att SSI vid sina bedömningar stödjer sig på ett riktvärde som enbart tar hänsyn till akuta värmeskador.
SSI fick år 2005 några tillägg i sina direktiv från regeringen, nämligen att:
”Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.”
”Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.”
Det känns betryggande att SSI tar dessa nya direktiv på största allvar.
Men, undrar vän av ordning, har inte SSI i uppdrag att skydda befolkningen från olika typer av strålning?
Nåja, man kan inte få allt – och lite svinn bland befolkningen, det får vi väl räkna med på vägen mot tillväxt här i Ericssonland!

Ann Rosenqvist Atterbom