Svar i Ny Teknik på Hans Wigzells inlägg om att "Ge pengar till forskningen om elöverkänslighet"
21 november 2001


För gammal för anslag
Doktor Hans Wigzell vid Karolinska Institutet (Kl) har fel i NyT 2001:46. Att docent Olle Johansson (OJ) inte fått statliga anslag till sin forskning de senaste åren betyder inte att hans forskning brister i kvalitet. Detta verifieras bland annat av det intyg där professor Tomas Hökfelt, mångårig medlem i Nobel-kommittén, i april 2000 skriver att OJ är ' ... en mycket kompetent histokemist som har en omfattande meritering i form av vetenskapliga arbeten ... OJs histokemiska arbeten kännetecknas av en mycket god kvalitet...'
   Vad gäller anslag från Kl erhöll OJ 40 200 kronor förår 1999. För år 2000 fick han avslag då han, enligt en av de sakkunniga, var för gammal. Följaktligen ansökte Olle Johansson, 48 år, inte anslag för 2001.
   I DN kunde man i maj 2001 läsa om hur en forskare vid Kl räddades med 20 miljoner kronor och en professorstjänst samt att liknande räddningsaktioner kan bli aktuella i framtiden. Det saknas alltså inte möjligheter för Kl att ta sitt ansvar och rädda den nödvändiga forskningen på elöverkänsligas hud.
   Vi förväntar oss att så sker utan fler undanflykter.

Axel Ohlsson, 
ordförande i Elöverkänsligas förbund i Örebro län