Vem behöver vetenskapscharlatanerna?

"Många sorters män hänger sig åt Vetenskapen, men långtifrån alltid för själva Sakens skull. Somliga kommer till Templet därför att det ger dem möjligheter att förkunna sina speciella talanger. För den här kategorin är vetenskapen ett slags sport som de hänfört praktiserar, på samma sätt som en idrottsman entusiastiskt tränar sin atletiska förmåga.

Sen finns det en annan kategori av män som kommer till Templet för att saluföra sina hjärnors förmåga i hopp om att skaffa sig god avkastning. De här männen är vetenskapare av en ren tillfällighet som kanske uppstod just som de stod i begrepp om att slå in på en karriärsmöjlighet. Under andra omständigheter hade de kanske blivit politiker eller affärsmän.

Om Guds änglar skulle besluta sig för att driva all den här sortens månglare ur Vetenskapstemplet, då är jag rädd för att det nära nog skulle bli avfolkat. Men ett fåtal seriösa skulle finnas kvar... bland dem en del från forna tider och en del från nutid. Till de senare hör vår Planck. Därför beundrar vi honom.

Jag är väl medveten att en sådan utrensning skulle medföra att många respekterade personer - som har byggt upp en stor del, kanske merparten av de vetenskapliga hörnstenarna - skulle komma att jagas bort från Vetenskapens Tempel. Men på samma gång är det tydligt att om de som ivrar för vetenskapen enbart hade bestått av de två nämnda grupperna så hade Vetenskapen aldrig kunnvat växa till dess nuvarande, upphöjda dimensioner - lika lite som en skog skulle kunna växa i höjden om den enbart bestod av klängväxter."

(Citatet är ur förordet till en bok av Max Planck "Vart är vetenskapen på väg?" New York 1932. Det är sedan sekundärt återgivet i ett annat förord: i 7:e utgåvan av "Psykiatrisk handledning" av Aaron Rosanoff, 1938). Min översättning, J.Å.)

Ven som skrev förordet? Albert Einstein.

Om det såg ut så här för 65 år sedan - hur ser det då inte ut idag? Kanske dags för en bantningskur? Å andra sidan. Ingen är helt felfri: 1939 hade Planck skrivit en hyllning tlll nazisternas rashygieniska politik. Också solen har sina fläckar, vilket Einstein säkert också var mycket medveten om.


Tillbaka till Huvudsidan för FREEDOM CORNER.