Statsrådet Carl Tham

kopia till direktionerna SVSO och HS Trollhättan den 10/3 -97

Bäste Carl Tham. Kopian till Dig nu i fredags, på min begäran om skyndsam prövning av de båda unika hemligstämplarna som Etikkomittén vid Huddinge Sjukhus tidigare hade beslutat om i två forskningsansökningar från YMER-gruppen vid Sjukhuset tog så kallad skruv. Den ena handlingen offentliggjordes så gott som omgående.

Men den andra? Den verkar Etikkommittén vilja dra i "långbänk"; begreppet "skyndsamt" relativiseras alltså på ett diskutabelt sätt. Av den anledningen kan det vara av intresse att bilägga en dokumenterad händelse vid samma klinik för ett år sedan. Den är dessvärre inte unik och experter på offentlighetsrätt som jag har talat med under det senaste året är bekymrade över att "ribban" på ett iögonfallande sätt har sänkts på många håll inom den svenska statsförvaltningen.

Forskning med offentliga medel, skattebetalarnas pengar, måste vara så genomskinlig som över huvud taget är möjligt (jag ansluter mig här helt till Peter Kemps förträffliga "Det oersättliga", Symposions förlag 1991). Och av samma anledning vet jag att Carl Thams kraftfulla agerande mot - vad Dr Gormander kallar för "Unckelligan - har ett solitt stöd bland väljare långt utanför den väljarkrets som bär upp de båda samverkande partierna S och C: Vi vill veta vad som görs för våra pengar och hur det kan förbättra vår hälsa och vårt välstånd. Fri ska forskningen vara, men genomskinlig och på ett uppdrag av svenska folket. Att forskningen måste underkastas anständiga etiska regler borde vara en självklarhet.

Men i dag tycks inget längre vara särskilt självklart. Därför är det livsviktigt att etikdiskussionen som nu har kommit upp på allvar i media får sin fortsättning i den av Carl Tham påtänkta utredningen. Ett samhälle präglat av värderelativism, Hr Professor Tennsjös "utilitarianism" har fått breda ut sig litet väl mycket! - ett sådant samhälle omfattas, tror jag, endast av en liten elitisk samhällsminoritet. Cloning, genmaniulering, underlivsexperiment, kognitiv beteendeterapi och hypnos på arbetsskadade - sådant har ingen som helst legitimation i de breda och djupa folklagrens moral- uppfattning. En sådan tendens är i själva verket uttryck för en mycket allvarlig legitimationskris i det svenska samhället.

Med vänliga hälsningar

(De bägge breven till direktionerna för HS respektive SVSO med kopia till Tham gav s.a.s. omedelbar verkan: samma dag som breven anlände upphävde Karolinska Institutets regionala ettikkommitté hemligstämplarna - de körde alltså helt över den lokala etikkomittén vid HS!)


Tillbaka till Huvudsidan för FREEDOM CORNER.