FEB - The Swedish Association for the ElectroSensitive
FREEDOM CORNER

Göteborg 95 04 24

 
PRESSOMBUDS MANNEN 
                 
Box 708 
112 94 STOCKHOLM

GÖTEBORGS-POSTEN 
Uteblivet svar eller annan respons. Elöverkänslighet

GÖTEBORGS-POSTEN den 7 april 1995:
På första sidan deklarerar Göteborgs-Posten att hudbesvär inte beror på el-allergi. Nya rön om arbete vid bildskärm.

Det är viktiga saker som hamnar på första sidan. Och det är oftast nyheter.

Göteborgs-Posten hade varken en nyhet eller något viktigt att berätta. Rönen var fyra år gamla och det visar sig att forskaren "tror" att besvären har en annan förklaring.

Föreningen för El-och bildskärmsskadade i Västra Sverige fick brev och samtal från förtvivlade medlemmar som kände sig allvarligt förolämpade. Deras situation, är besvärlig nog som den är tyckte de - varför skall GP behöva göra den värre med dessa skriverier som var baserade på felaktig information.

Jag själv och många andra elöverkänsliga som med egen kraft och företagens goda vilja genomfört en lyckad rehabilitering -- vi arbetar i elsanerad miljö och med elsanerad utrustning -- upplevde GP-artikeln som synnerligen kränkande. Artikeln kan försvåra redan påbörjad rehabilitering och ännu icke påbörjad sådan. Vad skall arbetsgivare tro? Och vad skall arbetskamraterna tro?

Förutom att ha varit vice orförande i FEB Väst, har jag hand om internationella kontakter inom FEB och arbetar med andra elöverkänsliga i världen i ett inter- nationellt nätverk(se bilaga) med information i INTERNET. Medlemmar i nätverket, främst i Skandinavien har ringt och undrat vad GP sysslar med.

Mitt brev daterat 94 04 11 (bifogas) har inte besvarats trots flera telefon och fax-påminnelser. Jag har inte fått svar på något sätt.(fax bifogas)

Jag kräver å min egen och elöverkänsligas i Sverige och utomlands vägnar att GP publicerar mitt brev samt en ursäkt.

Varför är GPs artikel så skadlig?

Den kommer i en situation där politiker,facken. de elöverkänsliga och andra under många år förordat mer forskning just för att det funnits så lite att gå på. Forskning är det som alla väntar på!

Och då passar GP på och presentera en fyra år gammal rapport som ny forskning. En nyhet!

Effekten blir, satt i sitt rätta sammanhang dramatiskt värre än man först kan ana. Därför anser jag att GP bör i anständighetens namn publicera hela mitt brev oavkortat så att allmänheten får en inblick i vad som verkligen hänt. Stor skada har redan skett, men mitt brev kan kanske rätta till en del. Desstutom är en ursäkt på sin plats.

Ralph Nilsson har till FEB Väst sagt att han inte sagt att det var en ny rapport. Det är nog sättarna som skrivit fel i rubriken sade han. Journalisten Madeleine Sahlman har till en person som ringde sagt att hon tyckte att hon trodde att hon känt igen rapporten, men att Ralph Nilsson sagt att det var en ny. Skyller man på varandra? En Lindome-ploj?

Sahlman sade i samma samtal att hon inte tänkte skriva någon korrigering. Ämnet skall nu tigas ihjäl sade hon.

Jag ber er med tanke på den skada som skett, att behandla detta ärende skyndsamt!

Med vänlig hälsning

Leif Södergren Bilagor:

Brev till GP 94 04 11
Påminnelse fax till GP
Internationella nätverket
Kopia av GPs artikel

Written 950518 by Clas Tegenfeldt.


Tillbaka till Huvudsidan för FREEDOM CORNER.