30 November  2002  Hem International 
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

FEB Brev


Denna sida är ämnad för publicering av korrespondens mot olika myndigheter och organisationer när det gäller elöverkänslighet.
FEB  1999-11-29 Brev till Handikappombudsmannen
Anmälan mot Ericson Utvecklings AB för diskriminering av funktionshindrad
FEB  1998-02-19 Brev till Boverket
Bostadsanpassningsbidrag
FEB  1998-01-08 Brev till Sthlms Läns Landsting
Till dig som har inflytande över Landstingets sjukvård 
Angående  "Centrum för miljöbelastning" (Huddinge Sjukhus)
FEB 1998-01-07 Brev till Riksdagens ledamöter
...om mikrovågor och elektromagnetiska frizoner
FEB 1997-12-18 Brev till Utredningen om bemötande av personer med funktionshinder
"FEBs samlade erfarenheter av hur elöverkänsliga bemöts av representanter för olika myndigheter"
FEB 1997-12-10 Brev till Samtliga försäkringskassor
"Kränkande behandling av elöverkänsliga av handläggare och försäkringsläkare på försäkringskassor"
FEB 1997-12-10  Brev till Stockholms Fastighetsägarförening
"Mobiltelefonantenner på fastigheter"
FEB 1997-12-06 Brev till EU
..angående rapporten "Possible health implications of subjective symptoms and electromagnetic fields, a report prepared by a European group of experts for the European  Commission, DG V"
Kommunstyrelsens Handikappråd, Sthlms Stad 1997-12-01  Brev till  Kommunstyrelsen
"Inrättande av elektromagnetiska frizoner i Stockholm"
Arbetslivsinstitutet 1997-11-28  Pressmeddelande
"Elektromagnetiska fält och flimrande ljus miljöproblem på kontor"
Arbetslivsinstitutet 1997-10-17  Pressmeddelande
"Elöverkänslighet olika i olika länder"
FEB  Pressmeddelande 
...med anledning av läkarstämman 1997. 
HSO 1997-11-11  Pressmeddelande
"Mobiltelefonin tvingar människor att fly hemifrån!"
FEB  Pressmeddelande
10-års jubile'et med Appendix
HSO  1996-10-15  Pressmeddelande
"Sluta diskriminera el- och bildskärmsskadade!"