FEB - The Swedish Association for the ElectroSensitive | 27 Jan  1998

 

Riksdagens ledamöter                                                                   Stockholm 7 januari 1998
 
 
 

Vi översänder vår informationsskrift "Frågor och svar om mobiltelefoner och mikrovågor" samtidigt som vi vore tacksamma om Du besvarade nedanstående frågor. Svarsunderlaget kommer att sammanställas av oss och redovisas i vår tidningen "Ljusglimten". Ditt svar är oerhört viktigt!

FEB, Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, arbetar i Sverige och internationellt. FEB följer forskningen i hela världen. FEB representerar tusentals personer som drabbats av elöverkänslighet i Sverige, och vi vill därför veta hur Du som riksdagsledamot ser på den elektromagnetiska föroreningen.

Historiskt skulle vi vilja jämföra mikrovågor från mobiltelefoni med röntgenstrålning. På 30-talet fanns röntgenapparatur tillgänglig i skoaffärer bl a. För att få rätt storlek på skor till barnen kunde man röntga foten. Idag finns kunskap om hälsorisker i samband med röntgenstrålning och stränga regler för användning finns. Gränsvärdet för strålningsdoserna har reviderats nedåt ett antal gånger under årens lopp.

Med denna historiska jämförelse är vi övertygade om att Du tar del av bifogat material med största intresse och allvar.

FEB ber Dig svara på följande frågor:

1/ Hur vill Du som riksdagsman agera i denna fråga (om mikrovågsemissioner)?
    - kortsiktigt
    - långsiktigt

2/ Är Du beredd att medverka till att det skapas elektromagnetiska frizoner, dvs att ge de
    hundratals människor som redan tvingats fly hemifrån en människovärdig tillflyktsort?

Svaret sänder Du till: FEB, Box 15126, 104 65  STOCKHOLM eller fax: 08-712 89 48.
och gärna innan 1 mars 1998. Om det är något Du undrar över, kontakta gärna Åke Mörk, tel:08-689 81 02 eller Thomas Josefsson, tel:08-671 73 44.

FEB vill ta sitt samhällsansvar och på detta sätt ge våra folkvalda i riksdagen information om hälsorisker förknippade med mobiltelefoner och mikrovågor.

Föreningen för El- och Bildskärmsskadade

    Inger Karlsson

Inger Karlsson
vice ordf