Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se | Oktober 2001
 INFOBLAD 1 
Elöverkänslighet

All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält (EMF). Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger elektromagnetisk strålning, mikrovågor eller s.k radiofrekvent strålning. Många forskningsresultat visar att EMF och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.
Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppger att de är överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001). Elöverkänsliga uppvisar bl.a. följande symptom i närheten elektronisk utrustning som datorer, lågenergilampor/lysrör, mobiltelefoner och sändarmaster:
hudbesvär, irritation slemhinnor (ofta första symptom vid datoranvändning), ljuskänslighet.
stickningar, domningar i ansikte, händer/armar.
huvudvärk, yrsel, illamående.
minnesluckor/dåligt närminne, koncentrationssvårigheter.
hjärtklappning, sömnproblem, extrem trötthet.

IT-samhällets offer?
I personliga vittnesmål från 400 elöverkänsliga till Rådet för Arbetslivsforskning (RALF) våren 2000, framgår att det stora flertalet: 
insjuknat på 90-talet.
uppger datorer/IT-miljö som orsak till sin ohälsa.
känner sig utestängda från samhället då de inte längre kan vistas i offentlig miljö och inte kan utnyttja allmänna kommunikationer på grund av sina akuta symptom i närheten av datorer, mobiltelefoner och sändarmaster.
är sjukskrivna för något annat än elöverkänslighet: allergi, utbrändhet/stressrelaterad ohälsa, kronisk trötthet eller med en symptombeskrivning. 

Hur stort är mörkertalet?
I en rapport från Arbetslivsinstitutet har man i en studie av 3.000 personer konstaterat ett oroande samband mellan elöverkänslighet/sjukahussymptom och användningen av datorer och mobiltelefoner hos välutbildade unga inom IT-branschen. På Aftonbladets hemsida svarade den 25 sept 2000; 8 761 personer på frågan "Har du fått fysiska besvär vid din dataskärm?" Svar: ja (24,3%), Nej (52,8%), Vet ej (22,9%) - var fjärde person har alltså fått besvär av sin dator och är medveten om detta. De senaste årens oroande ökning av antalet långtidssjuk-skrivningar, inte minst bland unga datoranvändare, sammanfaller med datorisering av arbets-platser och utbyggnaden av mobiltelefoni - Finns det ett samband?

Lästips
"Mörkläggning - elektronikens rättslösa offer”; Gunni Nordström, okt 2000
Rapport från Salzburgmöte om sändarmaster, juni 2000; www.land-sbg.gv.at/celltower/
Cherry-rapport sändarmaster, juni 2000; www.emfguru.com/EMF/genotoxic/Genotoxic-EMR-paper.htm
Hyland-rapport sändarmaster, dec 1999; www.emfguru.com/EMF/hyland/hyland.htm
EUs STOA-rapporter; Elektromagnetiska fält och Hälsa (05/2001), Fysiologiska effekter och miljöeffekter av icke-joniserande strålning, länk på www.feb.se/AKTUELLT

Elöverkänsligas Förbund (f.d Föreningen för El- och Bildskärmsskadade, FEB) är en handikapporganisation med 2.400 medlemmar. Ingår i HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan. Läs mer på www.feb.se