28 okt  2002
Elöverkänsligas Förbund i Skåne Län
 
 

Elöverkänslighet
– ett ökande problem i vårt högteknologiska samhälle –
utan KUNSKAP ingen REHABILITERING

Elöverkänsligas Förbund i Skåne län anordnar onsdagen den 6 november ett seminarium i Malmö.

Tid:       2002-11-06, start 09.00
Plats:    Johanneskyrkans församlingssal, Kapellgatan 6, Malmö

Lokalen ligger i centrala Malmö i närheten av Triangeln, där det också finns goda parkeringsmöjligheter i P-husen runt Triangeln. 

Program

09.00-09.15 Seminariet inleds och deltagarna hälsas välkomna.

09.15-10.15 Ulrika Åberg, leg läkare i Skövde med 10 års erfarenhet av arbete med elöverkänsliga patienter berättar om vad som kan göras för att minska graden av elöverkänslighet och få elöverkänsliga att må och fungera bättre i samhället.

10.15-10.30 Frågestund

10.30-11.0 Paus med förfriskningar och frukt

11.00-11.45 Arbetsmiljöingenjör Torbjörn Klittervall föreläser om den elektromagnetiska miljön i vårt högteknologiska samhälle och om möjligheter till rehabiliterande och förebyggande åtgärder.

11.45-12.00 Frågestund

12.00-13.00 Lunch

13.00-15.00 Olle Johansson, docent vid Enheten för Experimentell Dermatologi, Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, föreläser om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, speciellt med fokus på den aktuella debatten om det mikrovågsbaserade samhället, där mobiltelefonernas tekniska segertåg nu följs av Blåtandssystem, m.m.
Föreläsningens titel: Elöverkänslighet – massmedial psykos eller reell risk?
 

15.00-15.30 Eftermiddagskaffe,-te

15.30-16-30 Frågestund (panel)

Ca. 16.30 Avslutning och summering. 

Vi vill sprida kunskap därför att…..

Det stora och ökande antalet sjukskrivningar är i dagens samhälle ett mycket stort problem. Patienter ur gruppen elöverkänsliga är svåra att rehabilitera om de inte på ett tidigt stadium får rätt diagnos och hjälp med riktiga rehabiliteringsåtgärder. För detta krävs kunskap om elöverkänslighet.

Du som arbetar inomkommun, landsting, sjukvård, företagshälsovård eller med rehabilitering, är en viktig person för oss i Elöverkänsligas Förbund. Utan din kunskap om elöverkänslighet kan det vara omöjligt för en drabbad person att få rätt hjälp. Du inbjuds därför till detta seminarium, och vi hoppas att Du har tid att komma. Tag gärna med kolleger som kan ha glädje av det som här kommer att förmedlas, även om de inte nåtts av vår inbjudan direkt.
 
 

Kostnad: 500 kr/person inklusive förtäring.

Anmälan: senast den 7 oktober 
genom insättning av 500 kr/person på vårt konto: Elöverkänsligas Förbund  Skåne län, postgiro nr: 1058463-9.
Märk talongen ” Rehab-seminarium 6 nov”!
Var vänlig ange namn, arbetsplats och telefonnummer, där vi kan nå dig på dagtid.
Vi kommer inte att skicka ut någon bekräftelse på mottagna anmälningar, utan kontaktar i händelse av fullbokning de senast anmälda per telefon senast 15 oktober.

Ev. frågor besvaras av Lena Ekström, 0413-21 931
 
 


Vi hälsar er välkomna till detta seminarium

Elöverkänsligas Förbund Skåne län