16 jan  2006
Elöverkänsligas Förbund i Skåne Län
> Till Riksförbundet
AKTUELLT i SkåneElöverkänsligas Förbund i Skåne LänOm ElöverkänslighetOm Riksorganisationen

Styrelse och kontaktombud
 
Ordförande Lena Ekström 0413 - 219 31
Vice ordförande Thomas Persson 0418 - 66 08 75
Kassör Barbro Nilsson 042 - 18 18 98
Kontaktombud - -
Kontaktombud Ulla Lindahl 040 - 47 10 68
Kontaktombud Eva Mases 040 - 16 35 61Om Elöverkänslighet   - en verklighet för många!
 
Är du i farozonen? Drabbad? Intresserad av ett nytt miljöproblem?
 

I VÅRT MODERNA SAMHÄLLE
har under de senaste åren den elektriska miljön kraftigt förändrats.

Den nya tekniken har medfört en omfattande automatisering och datorisering av arbetsplatserna. Även i hemmen, i skolan, på dagis och i affärerna omger vi oss med allt fler elektriska prylar.
Elektriska apparater och installationer avger elektriska och magnetiska fält i olika former när de är inkopplade.
Forskning visar att sådana fält påverkar levande organismer.

ATT VARA ELÖVERKÄNSLIG
innebär att inte kunna vistas i närheten av olika slags elektrisk utrustning utan att få symptom.
Symptomen kan komma smygande under flera år eller slå till från den ena dagen till den andra.
Tidsfördröjningar mellan exponering och symptomens uppträdande kan förekomma allt från några minuter och upp till ibland många timmar.


VILKA SYMPTOM KAN VISA SIG?

 • Hettande, svidande smärtor i ansiktet eller andra kroppsdelar
 • Rödflammig hy, stickningar, klåda, svullnader
 • Grusiga ögon, synrubbningar
 • Ljudkänslighet, tinnitus
 • Huvudvärk, yrsel
 • Koncentrationssvårigheter
 • Starkt förlamande trötthet
 • Led- och muskelvärk
 • Illamående
 • Hjärtklappning, andnöd
 • Dåligt minne
 • Depression
 • Sömnstörningar

 •  

VAD KAN GE SYMPTOM?

 • Bildskärmar, annan datautrustning
 • Mobiltelefoner och andra trådlösa telefoner
 • Basstationer för mobiltelefoni
 • Vanliga telefoner
 • TV, klockradio, andra radioapparater
 • Hörselslingor
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Kopieringsmaskiner, telefax
 • Bilar, bussar, tåg
 • Spisar, mikrovågsugnar, symaskiner, dammsugare
 • Signalledningar för brandlarm, inbrottslarm och kabel-TV
 • Kraftledningar, nedgrävda elkablar, gatlyktor
 • Elledningar inomhus
 • Vatten- och fjärrvärmerör med "vagabonderande strömmar"
 • Annan elektrisk, särskilt elektronisk, utrustning


ELÖVERKÄNSLIGAS FÖRBUND
är de elöverkänsligas intresseorganisation. Vi i föreningen arbetar med

 • att ge råd och stöd till de drabbade och skapa förståelse för våra problem.
 • att genom saklig information och egna erfarenheter sprida kunskap om elöverkänslighet.
 • att påverka myndigheter och beslutsfattare m fl, så att det satsas på åtgärder för att lösa problemen.
Skaffa dig information - bli medlem!


 
ELÖVERKÄNSLIGAS RIKSFÖRBUND
Box 6023, 102 31  STOCKHOLM
Tel: 08-712 90 65 (telefonsvarare)
Internet: http://www.feb.se/
Postgiro: 67 84 45-8
Länsförbund, lokalföreningar och kontaktombud
finns i hela landet.
Elöverkänsligas Riksförbund har systerföreningar i bl a Norge,Danmark, Finland, Tyskland, USA och Australien.
Elöverkänsligas Riksförbund är ett av 35 förbund inom Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO,
med sammanlagt ca 400 000 medlemmar.