12 mars  2003   Hem
Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se
 Svenska Sidorna

 
HUR VÅR MILJÖ KAN PÅVERKA OSS.
ELÖVERKÄNSLIGHET OCH ELVA PUSSELBITAR.
copyright Leif Södergren 1998
uppdaterad 980713

Vi har idag accepterat att vår miljö gjort nästan halva Sveriges befolkning mer eller mindre allergiska. Men vad gäller elöverkänslighet, finns det forskare som struntar i miljön. De har frusit fast i banala psykologiserande resonemang. Som internationell kontaktperson för  FEB, Föreningen för El-och Bildskärmsskadade, har jag kontakt med elöverkänsliga över hela världen och  känner en stark övertygelse med många andra, att orsaken till elöverkänslighet och annan överkänslighet, finns i vår miljö. Lösningen  till både rena allergier och överkänslighets-reaktioner som elöverkänslighet, ligger inte i åsikter och psykologiskt tyckande, utan  i ett intelligent tvärvetenskapligt sökande och pussel-läggande. I all ödmjukhet bidrar jag med elva små pusselbitar.

Pusselbit 1: KEMIKALIER i miljön förorsakar "överkänslighet"
För ca ett år sedan sade Kjell Hansson Mild i ett radioprogram att ju mer han håller på med elöverkänslighets-problemet, desto mer börjar han tro att kemikalier har betydelse för problemets uppkomst. Journalisten Gunni Nordström har i sina artiklar tagit upp dessa tankar, men det var första gången jag hört det från en forskare.  Vi har ju sett från USA och många andra länder att många kemiskt överkänsliga har drabbats av elöverkänslighet. Ofta har deras känslighet börjat med exponering av bekämpningsmedel och andra neurotoxiska kemikalier (kemikalier som är skadliga/giftiga för nerverna/centrala nervsystemet). Detsamma gäller de som blivit skadade av exponering för epoyxy-lim, de har fått symptom som liknar elöverkänslighet. Vi har sett att elöverkänsliga i Sverige ofta blir överkänsliga mot kemikalier och lukter. I Dallas i USA, har en doktor William Rea, 500 elöverkänsliga patienter. Av dessa är ca 80% också kemiskt överkänsliga. En förening för elöverkänsliga i München uppger att 95% av medlemmarna är kemiskt och tungmetallsbelastade.

- Vi har alltså kemiskt överkänsliga i USA som kallar sig i huvudsak för kemiskt överkänsliga (MCS= Multiple Chemical Sensitivity) men de är delvis  också elöverkänsliga (ES= Electrically Sensitive) 

- Vi har elöverkänsliga i Sverige och Tyskland som kallar sig elöverkänsliga, men de är också ibland, kemiskt överkänsliga. 

Liknande symptom  --  men olika namn? 

Kemikalier och överkänslighet är ett intressant kapitel. Vi har på den sista tiden hört mycket om de giftiga flamskyddsmedlen (lika farliga som PCB) som avges från bildskärmar och TV-apparater. Det som är intressant i detta sammanhang är att väldigt många blivit elöverkänsliga i samband med att de fått en ny bildskärm. Det är  när bildskärmen är ny som den avger som mest giftigt flamskyddsmedel (men även därefter i mindre mängder). Jag minns en ung man som ringde och berättade att han fått sveda och stickningar tre timmar efter han börjat använda sin nya Mac Classic. Det förvånade mig då att reaktionen kunde komma så plötsligt, men nu kan jag bättre förstå det om man har kemikalier  i åtanke. Vissa företag låter därför dator och bildskärm "bränna av" i två veckor i ett rum där människor inte vistas, detta för att undvika användaren för onödig exponering av giftiga flamskyddsmedel. På Wallenberglaboratoriet i Stockholm har man konstaterat att elöverkänsliga har flamskyddsmedel i blodet. Det har även visat sig att fem av dr. Lennart Hardells cancerpatienter i Örebro  har flamskyddsmedel i blodet. Det kan ge oss en tankeställare. Hur påverkar flamskyddsmedel oss egentligen? 

Det är knappast en händelse att IBM i Sverige gjorde en egen undersökning för ca tio år sedan. Man ville förmodligen ta reda på vilka gifter som fanns i deras en bildskärmar. Det blev en diger lista på 50 olika, ofta giftiga kemikalier, som man konstaterade läckte ut från bildskärmarna. 

Idag sitter viktiga nyckelpersoner och arbetar vid bildskärmar som kan läcka ut gifter, gifter som i sin tur kan påverka användarens omdömes-förmåga. De personer som köper och säljer aktier och som vi är beroende av sitter ofta framför mer än två bildskärmar -- kan de bli förgiftade, överkänsliga eller omtöcknade av kemikalier?   Kan de fatta felaktiga eller okloka beslut? 

Jag vet inte hur banker och börsföretag resonerar, men i Sverige har banker, börsmäklare, och t ex Microsofts supportkontor i Stockholm. köpt speciellt avskärmande mäklarmöbler från LIBEREL, ett elsaneringsföretag. I dessa specialbyggda arbetsplatser har man valt en fiffig lösning. Man ventilerar  bort den varma och "giftiga" luften från bildskärmarna (som befinner sig i ett slutet skärmat utrymme). Man blir av med elfält och kemisk förorening samtidigt. Ungefär 600 sådana arbetsplatser har sålts bara i Sverige. Detta borde tala sitt tydliga språk och kanske också kan förklara varför SIF, en av våra största fackföreningar, arbetar så hårt med att reducera giftutsläpp från elektriska apparater på arbetsplatsen. 

Jag hörde att Kjell Hansson Mild i ett elsaneringsprojekt monterat upp utsugningshuvar över datorerna. Ingen skärmning av elektromagnetiska fält hade skett. Detta lät konstigt då, men med Milds kemikalie-resonemang som jag hört på radio, förklarar det saken. 

Likaså har många myndigheter eller personer som förnekat elöverkänslighet kommit med rekommendationen att förbättra städningen samt förbättra ventilationen för elöverkänsliga som fått problem vid sin bildskärm. Visste man något som man inte ville berätta? Varför trodde man att problemen kunde försvinna med bättre ventilation? 

Kemikalie-resonemanget ställer många följdfrågor. Jag kommer att tänka på de graviditetsproblem man först noterade hos bildskärmsanvändare, kom de från kemikalier i bildskärmar? Kemikalier som man kanske inte använder idag ?  Nyligen har rapporterats om spontanaborter hos kvinnor som arbetar med kretskortstillverkning i Fjärran Östern,  ett mycket kemikalie-intensivt arbete. Och det är ju dessa produkter som de framställer, som hamnar i vår elektronik. 

Pusselbit 2.  Överkänslighet/förgiftning  på SVENSKA FLÄKT
I boken "Fältslaget om de elöverkänsliga", av Gunni Nordström och Carl von Scheele, finns ett mycket intressant kapitel om Svenska Fläkt.
"I en fabrikshall på Svenska Fläkt i Umeå inträffade år 1976 något som påminner om bildskärmssjukan….När de akuta symptomen klingat av, utvecklade att 50-tal av de drabbade bestående besvär i form av överkänslighet för ljus, framförallt för solljus och starkt artificiellt ljus från oskärmade lysrör och halogenlampor. De kunde inte heller se på TV"

Det är ju precis samma symptom som elöverkänsliga har, utbrister många.  Men den stora skillnaden är att arbetarna i Umeå fick sina arbetsskador godkända, men det får inte de elöverkänsliga. 

Vad orsakade då dessa symptom på Svenska Fläkt? Hade arbetarna suttit vid bildskärmar? Nej de hade de inte! 

Hade de  blivit utsatta för flamskyddsmedel eller kemikalier? Ja de hade blivit utsatta för kemikalier, närmare sagt ett färgpulver som innehöll epoxy. (Idag vet vi att kretskort i bildskärmar och datorer också  innehåller epoxy.) 

Epoxyfärgen hade spritts från måleriet via en varmluftspanna där färgen uppvärmdes till en mycket hög temperatur, till en angränsande fabrikshall där arbetarna befann sig som blev sjuka. 

Arbetarna i  fabrikshallen blev mycket hastigt exponerade för stora mängder fototoxiska ämnen från epoxy, men tjänstemän vid datorer utsätts för lägre doser under längre tid. Mönsterkorten och dess komponenter i bildskärmar och datorer är fyllda med epoxyplast som på grund av uppvärmning dels ökar sina fototoxiska egenskaper, och dels ökar sin avdunstningshastighet. Exempelvis ökar avdunstningen 165 gånger när datorns innandöme når 70 grader Celcius i jämförelse med en avstängd dator i rumstemperatur ( 18 grader Celcius). 

Många av arbetarna på Svensk Fläkt som fått förtidspension har på något sätt och av någon anledning blivit skrämda eller avrådda att tala om sina symptom, men det finns tillräckligt många orädda som berättar att de fortfarande inte tål lysrör och inte kan se på TV.  Det finns kanske krafter som inte vill att man skall finna ett samband mellan elöverkänslighet och exponering för kemikalier, i all synnerhet om samma kemikalier bl a  epoxy, finns i datorn som står på vars tjänstemans skrivbord. Datorer finns ju också idag i många hem där barnen tillbringar åtskillig tid. Deras immunförsvar kan knappast gynnas av exponering för giftiga kemikalier. Och dessutom är det få som använder ett jordat uttag till sin hemdator ( se pusselbit nio). 

Pusselbit 3. Annan förgiftning KVICKSILVER och annat.
En del har blivit elöverkänsliga när de utsatts för ett annat neurotoxiskt  ämne, kvicksilver. Det finns personer som blivit elöverkänsliga efter ett enda tandläkarbesök. Detta kanske låter märkligt, men vid uppborrning av gamla amalgamfyllningar, blir kroppen utsatt för en plötslig och hög belastning av kvicksilver, ett neurotoxiskt ämne --  detta kan vara en förklaring till den plötsligt uppkomna överkänsligheten. Precis som de som plötsligt blivit exponerade för bekämpningsmedel, och blivit överkänsliga mot kemikalier och därefter ibland dessutom blivit överkänsliga mot el. 

Svenskar är det mest tandbehandlade folket i världen stod det att läsa i Svenska Dagbladet i november 1996. Man talade i artikeln om risken för sprickor på grund av den omfattande tandbehandlingen i Sverige. En bieffekt av denna intensiva tandbehandling är också att befolkningen blivit utsatta för stora mängder  kvicksilver som vi vet är neurotoxiskt. Svenskar har amalgam, rotfyllningar och blandmetaller till en grad som man inte har i England. Där väljer man ofta det billigare alternativet -- att dra tanden. Där finns massor av 40-åringar med tandproteser. Och många i engelska medelklassen går omkring med en glugg här och där i munnen. Här associerar vi kanske sådana gluggar med fattiga eller folk på glid. 

- Gravida mödrar i Sverige har tidigare fått amalgamfyllningar i samband med graviditet till skillnad från gravida i utlandet. Fostret har då fått i sig stora mängder kvicksilver. Idag sitter fostren (ofta med diverse allergier) framför bildskärmar och arbetar -- och andas in mer gifter i värsta fall. 

- Dessutom  vistas  många svenskar med sin metall i kroppen i vagabonderande magnetfält. Vi vet att magnetfälten från katodstråle-bildskärmar kan bl a förorsaka utsöndring av kvicksilver från amalgamfyllningar,  samt  förmodligen omdistribuera befintligt kvicksilver från depåer till andra delar av kroppen. 

- Svensk jord är selen-fattig. Eftersom selen binder kvicksilver så har detta varit oturligt med tanke på vår mängd kvicksilver vi fått och får i oss. (I Norge lär man importera amerikanskt mjöl som är selen-rikt). 

- Svenskar har tills 1995 i alla år tvångsmatats med järn tillsatt i allt mjöl och bröd vi ätit. Varje gång svensken satte tänderna i en bulle eller i ett hamburgerbröd, tvångsmatades denne med extra järn. Vad kan den extra tillsats av järn betyda för människor med kvicksilver och tungmetalls-belastning? Och i kombination med elektromagnetiska fält? 

Regeringen har nu äntligen insett att man skall undvika giftet kvicksilver i människors munnar genom att göra amalgam till ett dyrare alternativ. Man tänker kanske mer i ekonomiska banor. Det blir trots allt mycket dyrt i längden att ha en förgiftad befolkning. 

Pusselbit 4. Förgiftad INOMHUSLUFT
- I många nya svenska hus (särskilt i de "sjuka" husen) kan man bli utsatt för stora mängder formaldehyd (också neuro-toxiskt) och ammoniak via spånplattor, flyttillsatser i betong, flytspackel, bindemedel i glas och mineralull samt torkad, vattenbaserad färg. Det är nog mycket få länder som bygger så mycket med spånplattor i väggar, i golv, i tak, i skåp och garderober. I England är det mest tegel både inne och ute. Vårt kalla klimat och höga uppvärmningskostnader medför att vi vädrar för lite. Dessutom innebär vår uppvärmning att gifter i  t ex spånplattor och plastmattor lättare förångas. 

- Om vi i de instängda rummen med formaldehyd-ångor, dessutom sätter in en dator eller TV som har flera kilo giftigt flamskyddsmedel både i plasthöljet och på kretskorten, och placerar små barn mycket nära, då har vi en mycket otrevlig cocktail. Inte undra på att människor blir allergiska/överkänsliga. Både  kemikalier och elektromagnetiska fält är en belastning (neurotoxiska) och mycket tyder på att kemikalier förstärker den negativa effekten av elektromagnetiska fält. 

- En tysk förening för elöverkänsliga i München, nämner formaldehyd som en kemisk belastning hos sina medlemmar. Våra myndigheter säger ibland att sjuka-hus symptomen påminner om de elöverkänsligas och det är nog ingen slump. 

Pusselbit 5. EN KOMBINATION ELLER?
 - Är det flamskyddsmedlen, i den nya bildskärmen som förorsakat elverkänslighet  eller är det de nya högre/annorlunda frekvenserna? 

- Eller är det bekämpningsmedel, eller kvicksilver eller formaldehyd som är boven? 

- Eller är det endast de  elektromagnetiska fälten? 

De som elsanerar har identifierat vissa "värsting-bildskärmar", sådana som många elöverkänsliga blivit dåliga av, och dessa har mycket höga elektromagnetiska fält. 

- Mycket tyder på att det är en kombination, där kemikalierna förstärker effekten av de elektromagnetiska fälten. 

- Eller så kan det vara så att elektromagnetiska fält förstärker effekten av kemikalier. Elektromagnetiska fält påverkar förmodligen också kroppens mikroorganismer direkt, eller indirekt. 

Lucinda Grant  i USA har visat,  genom att studera Sovjetiska forskares fynd,  att mikrovågor och bekämpningsmedel påverkar kroppen på precis samma sätt:
Mikrovågor och bekämpningsmedel av organfosfattyp påverkar enzymet cholinesterase på så sätt att det blir ett överskott av nervtransmittorn achetylcholin. Det blir en överstimulering av nervsystemet. Och det är på så sätt, genom överstimulering av nervsystemet som bekämpningsmedlet tar död på insekter. 

Jag hörde häromdagen att en el-och-kemiskt överkänslig kvinna svimmade när hon utsatts för en mobiltelefon. Detta kanske låter konstigt, men en person som redan är toxiskt hårt belastad, blir än mer belastade av mikrovågor, om vi  acceperar resonemanget att mikrovågorna påverkar kroppen på samma sätt som toxiska ämnena. 

Elektromagnetiska fält skulle då ha en toxiskt effekt på kroppen. Det är kanske då inte så konstigt att redan toxiskt belastade (kemiskt överkänsliga) utvecklar elöverkänslighet  --  eller vice versa, att elöverkänsliga blir känsliga för kemikalier och lukter. 

Det som är intressant att notera är att man i Ryssland anser att elektromagnetiska fält är orsaken till kemisk överkänslighet. 

Pusselbit 6. SPECIELLT KÄNSLIGA?
För olika slags överkänslighets-reaktioner gäller precis som med vanliga allergier  --  har man en gång blivit sensibiliserad, kan överkänsligheten bli mer allmän. Man kan tala om en "spridningsprocess" som  kan förklara det som tidigare påpekats, hur kemiskt överkänsliga blir elöverkänsliga och vice versa. I USA har man hos kemiskt överkänsliga särskilt märkt att en kemikalie kan vara en s k trigger eller igångsättare (t ex bekämpningsmedel) för överkänsligheten. Men därpå, kan sedan följa en rad andra överkänslighetsreaktioner för parfym, tvättmedel, avgaser, trycksvärta och rök för att nämna några få.  Även många  elöverkänsliga har utvecklat sådana här sekundära överkänsligheter som ibland även inkluderar överkänslighet  för ljud och värme. 

Det tycks mig som igångsättaren eller s k triggers kan vara kemikalier eller elektromagnetiska fält. Man kanske generellt borde tala om "miljö-överkänslighet" (MES, Multiple Environmental Sensitivity som föreslås av tysken  Ing. Gerhard Nieman som arbetar för en tysk förening i München för elöverkänsliga).  De som drabbats döper överkänsligheten efter igångsättaren.  Om den är el, blir man "elöverkänslig". Om den är kemisk, blir man "kemisk överkänslig". Om den är kvicksilver, blir man amalgamsjuk osv. Men har man väl en gång "öppnat porten" till överkänslighet (blivit sensibiliserad) tycks gränserna suddas ut och en generell överkänslighet inträffa. Det kan då ibland vara svårt att skilja på om det är en kemikalier eller elektromagnetiska fält som är orsaken till besvären t.ex när en elöverkänslig person  läser en tidning med färsk trycksvärta. Besvär kan komma från kemikalierna i trycksvärtan. 

Den initiala benämningen på överkänsligheten kan missleda. Varför i all världen är personen kemiskt överkänslig nu?  Förra året var han ju elöverkänslig? Så kanske en villrådig läkare kan resonera. En person från Göteborg som arbetade på ett museum och blev överkänslig för formalin fick full förståelse (och omtanke) för formalinöverkänsligheten hos Yrkesmedicin i Göteborg. När personen senare utvecklade elöverkänslighet  -- precis som kemiskt överkänsliga gjort i USA  --  blev personalen som förbytt. Man intresserade sig inte för detta (intressanta) sammanhang  utan levererade en psykdiagnos istället. 

 (Är elöverkänslighet den enda sjukdom som har "motståndare"? Har migrän och MS några "motståndare". Dessa sjukdomar har vi ingen riktig förklaring till, men några "motståndare" hittar vi inte. Viss personal på Yrkesmedicinska kliniker är så pass ovilliga att ta till sig information från patienterna  och rabiata "motståndare" till elöverkänslighet, att man nästan anar en slags, nästan religiös fanatism. Man borde nog undersöka läkarna istället för patienterna.) 

Finns det då speciellt känsliga personer med ett mer känsligare nervsystem? Det arbete som görs på Arbetslivsinstitutet i Umeå visar att elöverkänsliga reagerar (i hjärnan) på ett speciellt sätt när de utsätts för flimmer, men det bevisar inget om orsakssammanhangen. Vad kom först, hönan eller ägget?  Det finns ju andra mycket stora grupper som Gulf-veteranerna (soldater) som blivit utsatta för nervgifter och har en hel del överkänsligheter, inte helt olika de kemiskt överkänsligas. En del veteraner sägs också vara elöverkänsliga. Var dessa soldater speciellt känsliga? Var deras nervsystem klent?
Eller hade de bara oturen att vara på fel ställe vid fel tillfälle? 

Pusselbit 7. KVINNLIG DOMINANS ger vink om förgiftning?
- Ungefär 70 procent av FEB:s (elöverkänsliga) medlemmar är kvinnor. 

Ungefär 80 procent av kemiskt överkänsliga(MCS) i USA är kvinnor. 

Eftersom kvinnor har en sämre avgiftningsförmåga än män, kan detta förhållande kanske stödja att elöverkänsligheten har sin förklaring i en eller annan förgiftning. 

- I detta sammanhang kan nämnas att kvinnor i dagens samhälle drabbas hårt av alla de i östrogen-imiterande kemikalier som finns bl a i plaster. Kemikalierna som av kroppen uppfattas som östrogen ger kvinnor (som ju redan har mycket östrogen och får extradoser via p-piller) en extra negativ belastning eller utslagning  av kroppens (P450 enzym)  avgiftningssystem. 

Även män drabbas av dessa östrogen-imiterande kemikalier, främst i fosterstadiet. Exponeringen kan resultera i förkrympt eller felutvecklad penis, och en ökad benägenhet för testikelcancer. I England föds det förhållandevis färre män.  Män har dessutom numera ofta ett färre antal spermier. Den engelska regeringen satsar nu miljoner på att utreda om det är kemikalier som ligger bakom. 

I "sjuka" hus kan man utsättas för hexamin och detta lär vara en östrogen-imiterande kemikalie. Ytterligare en olycklig belastning just för kvinnor? 

- Man bör i detta sammanhang även titta på fibromyalgi som också är en kvinnodominerad sjukdom och se huruvida förgifnings-resonemanget stämmer in även på denna sjukdom  --  en del har nämnt tungmetalls-förgiftning och många har blivit bättre efter att de blivit avgiftade genom amalgamsanering. Det vore bra att hitta en gemensam nämnare så att många, både män och inte minst kvinnor, inte faller i fällan att diskriminera mot kvinnor bara för att de råkar dominera i vissa sjukdomsgrupper. 

Professor Per Arne Öckerman har i sina blodprover hos elöverkänsliga, kroniskt trötta, kemiskt överkänsliga och amalgampatienter funnit samma gemensamma nämnare, dvs förgiftningssymptom.

Det är alltså en möjlighet att orsaken till elöverkänslighet, och annan överkänslighet, till stor del kan vara miljömässigt betingad, förgiftning av diverse kemikalier enligt ovan.

Men vad nu elöverkänslighet beror på  --  hur  är det då att vara elöverkänslig i Sverige? Är det något speciellt med Sverige?

Pusselbit 8.DET SVENSKA ELNÄTET UNIKT "DÅLIGT"
- Många elöverkänsliga säger att mår mycket bättre i Spanien. Vad det kan bero på borde undersökas, men vad gäller det elektriska distributionsnätet är Sverige unikt och kan kanske påverka utvecklingen av elöverkänslighet eller förhindra att man tillfrisknar. Det elektriska distibutionsnätet  i Sverige är ett gammaldags fyrledarsystem som det enligt Göteborgs Energi  bara finns i Albanien och Sverige, men i England har man t ex ett femledarsystem med separat jord. 

- I Holland och Danmark har varje hus sin egen jordplåt vilket inte är tillåtet i Sverige. 

- I Sverige delar skyddsjorden samma ledning som returströmmen, den s k 0:an. Det betyder att strömmen inte alltid går den väg den skall. Obalanser skapas och med det, magnetfält. Att gå på Stockholms trottoarer, är som att stå under en kraftledning stod det i flera tidningar våren 1998. Magnetfälten är så höga. 

För Sveriges del innebär det att man både inomhus och på gatan får betydligt mer vagabonderande magnetfält vilket inte lär vara fallet i  t ex norska eller engelska städer. Vissa svenskar är alltså betydligt mer utsatta för magnetfält dygnet runt. (Skulle mindre magnetfält minska den stora konsumtion av psykofarmaka i Sverige?) 

- Engelsmän använder till största del gasspisar och då behöver  engelsmän  inte stå i starka magnetfält framför spisen. Som vi tyvärr gör i Sverige eftersom vi har elektriska spisar så gott som i alla hushåll. De nya induktions-spisarna bygger på  oerhört kraftiga magnetfält. Kan de vara så speciellt lämpliga? Att bli stående framför? 

- Det är värt att tänka på att elkraftsförbrukningen är betydligt större i Sverige än andra länder. 1989 förbrukade Sverige 16300 kWh/person per år gentemot Västtysklands 6700. 

Sammanlagt kan man säga att det svenska elsystemet är primitivt och ibland direkt hälsofarligt genom att alltför höga magnetfält skapas i våra boendemiljöer. 

Pusselbit 9. MINDRE JORDAT I SVERIGE
- I England har man jordade uttag i alla kontakter. Dessutom har alla kontakter individuella strömbrytare. I Sverige gör Vattenfall reklam med en slogan "två hål i väggen". Inget att skryta med faktiskt.  I England har man tre hål i väggen. Alltid. Genom att det tredje hålet är skyddsjord, kan man aldrig vända kontakten fel. 

I Sverige har vi femtio procents chans att vända kontakten "fel". Vi märker inget, men om faserna kommer fel fungerar visserligen lampan men den är spänningssatt när den är avslagen, och kan då stråla mer än när den är påslagen. De klumpiga engelska kontakter som jag tidigare skrattade åt, är jag nu i full beundran av. 

Denna skillnad mellan Sverige och England  innebär att en person som använder sin hemdator eller TV-spel eller TV i en ojordad kontakt i Sverige, får 10 gånger mer strålning (enligt Kjell Hansson-Mild, Arbetlivsinstitutet i Umeå) än engelsmannen som använder ett jordat uttag  - de har bara jordade uttag. Idag är det många svenskar som får låna hem en PC genom facket eller jobbet. Hur många har den inkopplad i jordat uttag?  Lösningen kan vara en förlängningssladd till ett jordat uttag i  köket. 

- I England är metallampor  generellt jordade men så är det inte i Sverige eftersom vi inte har jordade uttag generellt annat än i hus byggda efter 1994. Då  fick vi en ny lag att alla uttag skall vara jordade i nybyggda hus.  I Sverige strålar en ojordad metallampa  alltså rejält i jämförelse med en engelsk jordad. Men även om det numera ibland finns jordade uttag, så säljs det knappast en enda metallampa med jordat metallhölje  i Sverige. 

- I EMC Magazine 2 1998 citeras Kjell Hansson Mild:
"Om du sitter på ett kontor med många elledningar och dåliga jordförbindelser är det liktydigt med att du har en 400-kilovolts kraftledning 50 meter bort". 

I andra länder med 5-ledarsystem, riskerar man alltså inte denna typ av dålig elmiljö och hälsofara.  Riksdagshuset byggs nu om med femledarsystem. Förmodligen i förebyggande syfte, men kanske också för de elöverkänsliga som arbetar där, vår vice talman Görel Thurdin bland andra. 

 Pusselbit 10. SÄMRE STÖRSKYDD I SVERIGE
- Störningsskyddet för elektronikutrustning har varit mycket starkare utomlands  i  t ex Tyskland än i Sverige. I Sverige fick utrustningen störa hur mycket som helst tills en ny lag kom 1996 om EMC (ElectroMagnetic Compatibility.)  Ibland upplevs därför tyska bilar  som "snällare" av en del elöverkänsliga. 

- I Tyskland kan man köpa fem eller sex olika typer av så kallade Spannunungsfreishalter  (nätfrånkopplare som monteras i proppskåpet), apparater som stänger av elen när alla elektriska apparater ej används och på natten när allt släckts blir det bara en svag ca 8 volts ström i ledningen. Varför har svenskarna inte någon aning om dessa apparater eller önskan att köpa dessa?  Varför har  tyskarna insett att man inte skall sova i el och magnetfält? Det tyder på en helt annan medvetenhet och kunskap om eventuell fara från elektromagnetiska fält än vi har i Sverige. Vi sover hela natten med klockradio och strålande metallampor  och halogentransformatorer bredvid det bästa och käraste vi har -- vår hjärna  --  medan många tyskar insett faran och har strömmen frånkopplad på natten. 

- På kontor i USA lär alla datanät gå  i stålrör, därför kan man använda oskärmade kablar i datornät men i Sverige använder vi plast eller öppna kabelstegar. Dessa hindrar inte den strålning som kommer från kabeln. Återigen ser vi att den svenska elmiljön inte är något att skryta över. 

Pusselbit 11. MER  NY TEKNIK I SVERIGE
- Vi har alltid varit pigga på att pröva på och satsa på ny (oprövad) teknik. Sverige har de mesta Windows-programmen i världen per capita. I Sverige har vi mer bildskärmar per anställd  och mest mobiltelefoner per person efter Finland. 

- I Japan kan man inte använda PC p g a sitt teckenspråk och kontoren är långt ifrån så rationella som fabrikerna. Bildskärmar förekommer inte alls i den omfattningen de gör i Sverige eller i USA. Det är först på 90-talet som  datorer (som skriver ut deras teckenspråk)  tagits fram i Japan. 

- På kontinenten sitter man till viss del fortfarande kvar med sina äldre gröna färgskärmar. De behåller gärna sina apparater om de fungerar. Vi byter gärna för bytandets skull. Vi är teknik-freaks. Det är lustigt. Nya mediciner testas först på djur, men ny teknik testas först på människor. Vi får ta smällarna, om det blir några. 

Samtidigt som vi är förälskade i den nya tekniken tycks vi, som alla nyförälskade, ha svårt att se något negativt i vår kärlekspartner. 

Är vi beredda att acceptera australienaren John Holts resonemang? Han ser ett samband mellan den stora ökningen av radiofrekventa fält (mikrovågor, radio och TV-sändningar etc – populärt kallat för elektrosmog) och den ökande astman och allergier. Han säger att vissa frekvenser av mikrovågor förorsakar en fördubbling av histaminer. Vid längre exponering av mikrovågor i frekvensområdet 800- 900 MHz hjälper inte de vanliga antihistamin-och kortison preparaten. Medicinerna, säger Holt, kan inte stänga av histaminproduktionen som elektrosmogen satt igång i mastcellerna. 

Vi kan nu studera hur barnen i de f.d öststatsländerna, där de tidigare inte hade allergier, får alltmer allergier. Är det den västerländska maten med konserveringsmedel som en del tror förstör den känsliga tarmbakteriefloran, eller är det de västerländska byggmaterialen, eller kan det vara den snabbt utbyggda mobiltelefonin, den ökade elektrosmogen, som enligt John Holts teorier, som kan ligga bakom de snabbt ökande allergierna? (Våra egna läkare och forskare har ju inga särskilt bra eller övertygande förklaringar – de står handfallna.) 

Kan vi ta den sanningen? Vågar vi utmana vår egen kärlek till mobiltelefonen? Vågar vi utmana  elektronikindustrin?  Det är ju en helig ko ( och dessutom Sveriges kassako). De forskare som  gjort det har det nämligen hett om öronen. Inga forsknings-slantar och mycket smälek. Eller måste vi användare alla bli allergiska, må betydligt sämre, inhalera kortison i mängder, och till sist om några år kanske börja tänka i dessa banor? Är vi dömda att alltid gå den långa vägen? 

SAMMANFATTAT
Sammanfattningsvis kan man säga att svensken, en teknikvänlig individ, skiljer sig från människor i andra länder  då han  ibland från födseln är belastad med, eller har under åren blivit avsevärt belastad med ett nervgift , kvicksilver, och belastas även i sin hemmiljö i täta, dåligt vädrade hus av andra nervgifter som formaldehyd från byggnadsmaterial  och giftiga flamskyddsmedel från TV och datorer. Exponeringen kan göra svensken mer känslig för elektromagnetiska fält. Han  kan dessutom pga ett gammaldags elsystem, bli belastad med vagabonderande magnetfält dygnet runt i bostaden,  och bli mer exponerad av elektromagnetiska fält  från ojordad utrustning än andra människor utomlands. 

Alla blir inte sjuka av vår miljö. Vi är olika genetiskt anpassade att stå emot  miljöpåverkan, men det är  inte alls orimligt att vi kan påverkas negativt av sin miljö och kan utveckla allergier eller överkänslighets-reaktioner av diverse slag. Det finns många intressanta pusselbitar och ledtrådar – men jag saknar ett tvärvetenskapligt synsätt. 

NYTTA
Varför ser vi istället detta egendomliga intresse för kognitiv beteende-terapi? Har samhället eller överkänsliga nytta av den här typen av verksamhet? 

Knappast. Alla, både sjuka och friska, mår säkert bättre efter lite terapi. En person med en spik i foten kan säkert få smärtlindring  genom terapi, men försvinner spiken? 

Att så tvärsäkert påstå att kognitiv beteende-terapi är enda lösningen på elöverkänslighet som förmodligen är miljöorsakad,  är direkt felaktigt och riskabelt.  Socialstyrelsen tar klart avstånd från sådan ensidighet. 

Det duger inte att cementera sig fast i sin egen ruta och där livnära sig endast på spekulationer och på egna och andras dåligt underbyggda åsikter om kognitiv beteende-terapi såsom enda lösningen. 

Det är beklagligt att  personer med så rigida inställningar och ovillighet att titta utanför den egna ruta, givit sig in på ett område som kräver vidsynthet, nyfikenhet och tvärvetenskaplig kreativitet. Dessa personer skrämmer bort seriösa forskare.
Hallå därute! Var är ni?  --  Finns det någon intresserad?
 

Leif Södergren