Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se | 18 september 2007 - b
 
PRESSMEDDELANDE
 
 

Deklaration från möte mellan föreningarna för elöverkänsliga i de nordiska länderna 14-16 september 2007.

Överkänslighet för elektromagnetiska fält drabbar tusentals människor i de nordiska länderna. Det innebär betydande hälsoproblem och svårigheter att vistas både i hemmet och på arbetsplatsen. Vanliga elektriska apparater och trådlösa kommunikationssystem ger stora besvär. Den snabba utbyggnaden av trådlös kommunikation gör det svårt att avhjälpa problemet på både individ- och samhällsnivå.

Det första mötet mellan de nordiska ländernas föreningar för elöverkänsliga ägde rum i Hjulsjö, Sverige 14 - 16. september 2007. Mötet drog upp riktlinjer för vidare samarbete för att förbättra situationen för elöverkänsliga i de nordiska länderna.

Föreningarna vill samarbeta för:

  • acceptans av elöverkänslighet som ett hälsoproblem. Vi kräver en aktiv och praktisk hjälp från sjukvården så att elöverkänsliga kan få en bättre livskvalitet och fortsätta att arbeta.
  • anpassad miljö i vårdinrättningar och sjukhus. Elöverkänsliga behöver också behandling för vanliga sjukdomar, men har i dag stora problem med att vistas på vårdinrättningar.
  • acceptans för att elöverkänslighet är ett funktionshinder och att samhället garanterar tillgänglighet för elöverkänsliga i enlighet med FN’s handikappkonvention.
  • ökade resurser till forskning som kan ge underlag till en klinisk eller symptombaserad diagnos.
  • gränsvärden för mikrovågsstrålning baserade på hälsoeffekter. Mobiltelefoner fungerar på strålningsnivåer som är extremt låga i förhållande till existerande gränsvärden.
  • att begränsa utbyggnaden av trådlös kommunikation. Det är naturligt att börja med ett förbud mot trådlösa nät i förskolor, skolor och offentliga lokaler. Istället förordar vi kommunikation via optisk kabel.

De nordiska föreningarna vill samarbeta om en gemensam informationsbas och vill koordinera det framtida arbetet. Elöverkänslighet är inte bara ett nordiskt fenomen. Föreningarna vill därför bygga ut kontaktnätet till de elöverkänsligas organisationer i andra europeiska länder.

Foreningen for el-overfølsomme i Norge (FELO, www.felo.no )
Solveig Glomsrød, nestleder FELO
Bente Gilbu Tilset, styremedlem FELO

Elöverkänsligas Riksförbund (FEB, www.feb.se ) Torbjörn Lindblom, ansvarig för nordiska samarbetet Lennart Olofsson, styrelsemedlem FEB Attila Muhi, styrelsemedlem FEB

Foreningen for el-overfølsomme i Danmark ( www.el-allergi.dk / www.voreboernsfremtid.dk )
Vagn Larsen, formand Foreningen for el-overfølsomme i Danmark.

Suomen Sähköyliherkät ry (Elöverkänsliga i Finland rf) ( www.suomensyh.fi )
Tero Anttila, styrelsemedlem i Suomen Sähköyliherkät ryKontakt i Sverige:

Thomas Jansson
Generalsekreterare
Elöverkänsligas Riksförbund
tel 08-33 42 87
thomas.jansson(snabel-a)feb.nu