Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se | 14 maj 2007
 
PRESSMEDDELANDE
 
 

Elöverkänsligas Riksförbund hade under söndagen 13 maj sin Förbundsstämma i Järna.

Fokus för verksamheten för 2007:

  • Ökad förståelse för de drabbade barnen.
    Detta gäller inte minst barn till drabbade föräldrar, där barnen inte kan bo med sina föräldrar.

Till ny ordförande valdes Otto Rehbinder, 34 år, tidigare yrkesofficer och egenföretagare.
"Samhällets skamlösa behandling av de elöverkänsliga och deras barn måste upphöra snarast. Sverige är ett av världens rikaste länder. Det finns därför ingen egentlig anledning till att denna grupp skall behöva utsättas för kränkande behandling. Ett allvarligt exempel är de personer som kastas ut ur sjukförsäkringssystemet på grund av fördomar och bristande kunskap hos försäkringskassan" , hävdar den nytillträdde ordföranden Otto Rehbinder

Elöverkänsligas Riksförbund

För mer information:

Thomas Jansson
Generalsekreterare
Elöverkänsligas Riksförbund
tel 08-33 42 87
thomas.jansson(snabel-a)feb.nu