Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se | 03 maj 2007
 
PRESSMEDDELANDE
 
 

Människor flyr, mänskliga rättigheter ignoreras - underbetyg för Sverige

Sverige står inför ett mycket stort folkhälsoproblem. Det alltmera trådlösa och strålande samhället påverkar hälsan hos befolkningen. Över 400 av de mest känsliga har tvingats lämna sina hem och familjer för att bosätta sig i husvagnar och elfria torp ute i skogen.

Detta framkommer i en enkät som Elöverkänsligas Riksförbund gjort bland sina c:a 3 000 medlemmar under 2005/06. Hela familjer, även barn och äldre människor, har tvingats lämna sina hem, ibland flera gånger. De mycket gripande berättelser och kommentarer som bifogats svaren visar hur funktionshindrades rättigheter ignoreras och kränks i hela landet.

Livs - och boendesituationsrapporten visar svart på vitt att Sveriges befolkning har drabbats av en mycket stor folkhälsofråga. Människor som är känsliga för strålning från mobiltelefoner, basstationer, trådlöst bredband och liknande är i dagsläget de mest berörda, men hela befolkningen påverkas utan tvekan av strålningen. Hur blir framtiden för våra barn och ungdomar?

Att den trådlösa utvecklingen tillåts fortsätta trots svåra hälsokonsekvenser är brott mot Mänskliga Rättigheter, FN:s Standardregler och den nationella handlingsplanen för handikappolitiken.

- Hur många fler ska behöva bli sjuka och lämna sina hem på grund av den ökande elektromagnetiska strålningen, innan riksdag, regering, ansvariga myndigheter och kommuner tar sitt ansvar och gör vad som borde ha gjorts för länge sedan? säger Patrik Andersson, ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

Elöverkänsligas Riksförbund
Kontaktpersoner:
Göran Svärdström
tel: 023 - 105 99,  440 35 e-post:  goran.svardstrom (snabel-a) feb.nu
Ingemar Karlsson
tel: 0520 - 66 20 73

Boendeenkäten finns här: (PDF-fil på c:a 570 kbyte)