Elöverkänsligas Riksförbund - www.feb.se | 17 januari 2007
 
PRESSMEDDELANDE
 
 
 
 

Sverige EU-anmält - Försiktighetsprincipen nonchaleras

Elöverkänsligas Riksförbund och föreningen Vågbrytaren anmäler gemensamt Sverige till EU-kommissionen då Sverige inte följer EU:s Försiktighetsprincip när det gäller utbyggnaden av trådlös kommunikation. Detta strider mot EG-fördragets artikel 174.

Hela Sveriges befolkning bestrålas idag ofrivilligt, dygnet runt av elektromagnetisk strålning från mobiltelefonsändare, trådlöst bredband, trådlösa nätverk och DECT-telefoner. Allt fler människor mår dåligt med trötthet, orkeslöshet, ständig huvudvärk, yrsel, ledvärk och koncentrationssvårigheter. De slås ut från arbetsliv och skolor till en mycket oviss framtid. Det är en folkhälsofråga som konsekvent ignoreras och bortförklaras med hänvisning till "säkra gränsvärden" av bland andra Statens Strålskyddsinstitut och Socialstyrelsen. Detta trots Försiktighetsprincipen, som innebär att redan risken för negativ hälsopåverkan medför en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Elöverkänsliga personer får akuta hälsoproblem vid exponering för mycket låga strålningsnivåer. Hundratals lever idag som elflyktingar, i husvagnar och elfria torp för att på så sätt undkomma strålningen.

Elöverkänsligas Riksförbunds ordförande Patrik Andersson säger: "Den främsta anledningen att Elöverkänsligas Riksförbund medverkat till denna anmälan är den katastrofala situationen som framför allt utbyggnaden av mobiltelefoni och andra trådlösa system medfört för föreningens medlemmar. Det är helt i strid med grundläggande mänskliga rättigheter."

Elöverkänsligas Riksförbund och föreningen Vågbrytaren, med tillsammans 4000 medlemmar, hävdar att bristen på tillgänglighet i samhället dessutom är ett brott mot Mänskliga Rättigheter, FN:s Standardregler och "Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken", den senare ska vara uppfylld år 2010.

Elöverkänsligas Riksförbund   Vågbrytaren
Kontaktperson: Ingemar Karlsson   Kontaktperson: Bo Fredberg
0520-66 20 73   0590-510 25