Elöverkänsligas Förbund - www.feb.se | 17 februari 2003
 
PRESSMEDDELANDE
 
 
 
 

Elöverkänsliga uppvaktar HO

Elöverkänsligas Riksförbund uppvaktar idag HO, Handikappombudsmannen Lars Lööw, för att uppmärksamma de elöverkänsligas situation i samhället. I Sverige kommer aktivteterna kring EU:s handikappår 2003 att fokuseras kring temat mänskliga rättigheter.

- Vi kräver att samhället tar hänsyn till de elöverkänsligas funktionshinder, oavsett det oklara forskningsläget. Elöverkänsliga medborgare måste få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda genom en tillgänglig miljö, säger Ingela Hammar, vice ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

Stockholm den 17 februari 2003

Elöverkänsligas Riksförbund
 
 
 

För mer information:
Ingela Hammar, vice ordf, Elöverkänsligas Riksförbund, tel 031-92 64 25