Elöverkänsligas Förbund - www.feb.se | 15 mars 2002
 
PRESSMEDDELANDE
 

Allt fler kräver frizoner

Häromdagen berättade WHO-chefen Gro Harlem Brundtland för media att hon känner sig sjuk av mobiltelefoner, bildskärmar och trådlösa telefoner.
Elöverkänsligas Förbund har i femton år kämpat för att få just sådana sjukdomsssymtom erkända av myndigheterna och få respekt för våra krav att slippa utsättas för elektromagnetiska fält.

Många av våra medlemmar har de senaste fyra åren fått svårigheter att hitta någonstans att bo, sedan mobilmaster kommit upp överallt. En av våra medlemmar, IT-ingenjören Per Segerbäck som varit anställd på Ericsson, får så svåra symtom, att hans anhöriga fruktar för hans liv. Nyligen fick Telia bygglov för en mobilmast nära hans hem utanför Hallstavik, Norrtälje. Elöverkänsligas Förbund har på kort tid samlat in närmare 10.000 namn i en stödaktion för Per Segerbäck och för allas rätt att välja om man vill utsättas för högfrekvent mikrovågsstrålning eller inte. Allt fler kräver nu frizoner och nya namnlistor fortsätter att strömma in.

Den 18 december skrev förbundet till statsministern för att få en tid för att komma och lämna namnlistorna. Vi har fortfarande inte fått något svar på våra brev. Därför lämnar vi idag listorna med 10.000 namnunderskrifter till statsrådet Mona Sahlin.

Stockholm den 15 mars 2002
Elöverkänsligas Förbund
För mer information: Elöverkänsligas Förbund 08-33 42 87