Elöverkänsligas Förbund - FEB | 12 februari 2001
 
PRESSINFORMATION
 

Allt fler människor blir sjuka av att utsättas för mikrovågor från mobiltelefoner. Varför tas inte hälsorisker på allvar i vårt land? Varför efterlevs inte försiktighetsprincipen i miljöbalken? Hur många fler ska behöva bli sjuka i vårt IT-samhälla innan myndigheterna reagerar?


Måndagen den 12 februari uppvaktar FEB Näringsdepartementet med en vädjan om att få slippa utsättas för mikrovågsbestrålning.
Rådet för Arbetslivsforskning (RALF) har i sin regeringsrapport om elöverkänslighet och elektromagnetiska fält allvarligt förvanskat bilden av de elöverkänsligas handikapp och akuta symptom. TV-programmet Uppdrag Granskning har på ett klargörande sätt redovisat hur utredningens syfte förvanskats genom att forskning om biologiska effekter helt uteslutits. Rapporten har i stället kommit att fokuseras på mobiltelefonernas påstådda ofarlighet inför 3G-utbyggnaden.
Trots att över 400 personer i vittnesmål till regeringen beskrivit hur de blivit sjuka genom att utsättas för högfrekvent strålning, redovisar RALF-rapporten att det inte finns några belägg för att elöverkänsliga överhuvudtaget reagerar på magnetfält. Trots att hundratals personer beskrivit sina akuta symptom av strålning från mobiltelefoner, påstår RALF att det inte finns belägg för hälsorisker för mobiltelefoni. Samtidigt redovisar rapporten att totala och långsiktiga hälsoeffekter av högfrekvent strålning inte är klarlagda och att det saknas klara riktlinjer för hur den sammanlagda strålningen från olika apparater och sändare ska mätas.
Vi vädjar därför till regering och riksdag att bromsa utbyggnaden av 3G. Tillämpa försiktighetsprincipen i miljöbalken och utred först miljö- och hälsorisker med hänsyn till de totala och långsiktiga biologiska effekterna av mikrovågsbestrålningen! Det måste få vara en mänsklig rättighet att slippa utsättas för strålning.
 

Stockholm den 12 februari 2001

FÖRENINGEN FÖR EL- OCH BILDSKÄRMSSKADADE

Styrelsen