Elöverkänsligas Förbund - FEB | 18 February  2001
INFORMATION
Ny larmrapport om mikrovågor, mobiltelefoner och sändarmaster
Kort utdrag ur rapport av doktor Neil Cherry, Lincoln University, Nya Zeeland: 
”Evidence that Electromagnetic Radiation is Genotoxic: The Implication for the epidemiology of cancer and cardiac, neurological and reproductive effects”

En översikt av forskningsrapporter som påvisar att elektromagnetisk strålning påverkar gener, hjärta, nervsystem och fortplantning har presenterats av doktor Neil Cherry för Nya Zeelands parlament i maj 2000 och för regeringarna i Italien, Österrike och Irland samt för Europaparlamentet i Bryssel i juni. 

Neil Cherrys forskningssammanställning visar att hjärna, hjärta och celler, som kommunicerar via kroppens egna elektromagnetiska signaler, joner, jonkanaler och cellernas förbindelsepunkter [gap junctions], alla kan störas av elektromagnetiska fält utifrån. Därigenom kan hälsan påverkas.

I rapporten beskrivs vår biologis elektriska natur, nervsystemets och hjärtats känslighet och cellernas naturliga elektromagnetiska aktivitet. Många studier visar att radiofrekvent- eller mikrovågsstrålning vid mycket låga nivåer kan skada DNA och kromosomer. Mikrovågorna ökar förekomsten av fria radikaler och minskar produktionen av melatonin, vilket i sin tur kan leda till cancer, kromosomskador och celldöd. Det finns bevis för att elektromagnetisk strålning också kan påverka flödet av cellulära kalciumjoner och öka aktiviteten hos cancergener.

 Neil Cherry presenterar en lång lista över forskningsrapporter som visat på riskerna med mikrovågor och annan elektromagnetisk strålning. Man har vid exponering under längre tid sett skador vid nivåer mer än hundra gånger under gällande gränsvärden! Det finns även studier där skador uppkommit vid mer än tusen gånger lägre exponeringsnivåer än de satta gränsvärdena.

Vad beträffar basstationer (master), visar undersökningar att radiofrekvent strålning ökar förekomsten av blodcancer hos både barn och vuxna som exponeras för nivåer som motsvarar de som man får på avstånd mindre än 500 m från masterna.

Nya studier har avslöjat neurologiska störningar som sömnproblem, MS, självmordsbenägenhet, ångest och depression hos människor som bor nära kraftledningar. Mobiltelefonerna har tillkommit och deras strålning kan ge huvudvärk, yrsel, minnesstörningar, trötthet, illamående och koncentrationssvårigheter. Neil Cherry pekar bland annat på Kjell Hansson-Milds studier från Sverige och Norge. Ovannämnda symptom ökar kraftigt med "dosen" (mobiltelefon-användningen) för användarna, enligt undersökningen.

De vedertagna gränsvärdena ligger på över 1W/m2. Där befinner sig mobiltelefonanvändarna, enligt Neil Cherrys schema (se diagram). Redan vid 1000 gånger lägre exponeringsnivåer, har barns inlärningsförmåga och utveckling störts. 

Cherrys slutsatser angående mobiltelefoni:

"Med stor sannolikhet kommer mobiltelefonen att leda till en ökning av neurologiska sjukdomar och hjärntumörer inom de närmaste 10–20 åren.

Med stor sannolikhet kommer basstationerna [masterna] att ge en ökning av missfall, många cancersjukdomar, nerv- och hjärtsjukdomar samt andra sjukdomar och dödsfall.

Tusentals basstationer som sätts upp i tätorter, ger en avsevärd höjning av exponeringen för radio- och mikrovågor för miljontals människor på nivåer som man vet orsakar allvarliga hälsoeffekter.
Problemen kommer att öka om inte snabba, drastiska och bestämda åtgärder vidtas för att vända utvecklingen och bara installera basstationer på ställen som ger extremt låg medelexponering för befolkningen…"

 

Sammanfattning av observerade effekter och strålningsnivåer 
i studier av exponering för elektromagnetisk strålning
Översättning av det diagram som presenterades av Dr Neil Cherry i juni 2000


Originaldiagram av Dr Neil Cherry 


Dr Neil Cherry, Environmental management and design Division, P.O. Box 84, Lincoln University, Canterbury, New Zealand.
E-post: neil.cherry@ecan.govt.nz
Hela rapporten finns på: http://www.emfguru.org/EMF/genotoxic/Genotoxic-EMR-paper.htm