Elöverkänsligas Förbund - FEB
 
PRESSINFORMATION
 

IT-samhällets skuggsida
Minst 180.000 svenskar lider av el- och mikrovågsöverkänslighet. De flesta av FEB:s medlemmar uppger att de blivit sjuka i IT-miljö, framför sin egen dator. Några elöverkänsliga har lyckats förbättra elmiljön på sin arbetsplats och i bostaden. Även om det medfört byte av både jobb och bostad. De har, trots sitt handikapp, lyckats hålla sig kvar på arbetsmarknaden. Till den dag en sändarmast för mobiltelefoni satts upp i deras närmiljö ... 50 personer har redan tvingats flytta för att en mobilmast satts upp nära deras hem.

400 av Sveriges IT-drabbade och deras anhöriga har i brev till regeringen via RALF (Rådet för Arbetslivsforskning) rapporterat sin ohälsa och sin allt svårare situation i dagens trådlösa IT-Sverige. Av dessa vittnesmål framgår med all tydlighet att många el-/mikrovågsöverkänsliga idag känner sig utestängda från samhället. På grund av sina akuta symptom i närheten av datorer, mobiltelefonen och -master, kan de inte längre utnyttja våra allmänna kommunikationsmedel. De klarar överhuvudtaget inte att vistas i offentlig miljö. Rapporterna omfattar eldrabbade i yrkesverksam ålder inom skilda yrkesgrupper. De ger en skrämmande bild av IT-samhällets skuggsida. Speciellt oroande är den ökande andelen unga 70-talister, som nu uppger sig blivit eldrabbade och ”utslagna från samhället” redan under sin studietid.

För att vi alla ska få en långsiktigt hållbar IT-utveckling är det nu hög tid att beakta miljö- och hälsoeffekterna av vår "trådlösa framtid".

Stockholm i november 2000

FÖRENINGEN FÖR EL- OCH BILDSKÄRMSSKADADE

FEB verkar för en långsiktigt hållbar utveckling av en hälsosam IT-miljö.
Och för att försiktighetsprincipen ska tillämpas vid införande av ny mikrovågsbaserad teknik.
 

Bilaga: Faktablad om elöverkänslighet