Elöverkänsligas Förbund - FEB | 26 Augusti  2001
 Svenska Sidorna

 
EU om elektromagnetisk strålning och hälsorisker

Våra svenska RALF och SSI-rapporter försöker invagga oss i tron att vi ännu inte behöver oroa oss för några hälsorisker av den elektromagnetiska nedsmutningen med trådlös kommunikation. Detta trots ett ökande antal "anekdotiska" rapporter om ohälsa i takt med mobiltelefoniutbyggnaden.Två färska rapporter från EU-parlamentets STOA (Scientific and Technological Options Assessment) beskriver på ett överskådligt sätt den oro som forskare såväl som allmänhet känner inför den snabba utbyggnaden av mobiltelefoni och den ökande elektrosmogen.
 

  • Vi bör vara försiktiga när vi använder mobiltelefoner tills mer slutliga belägg finns i fråga om möjliga hälsorisker, rekommenderar EU-parlamentets Informationsblad 05/2001 "Elektromagnetiska fält och hälsa". I enlighet med försiktighetsprincipen bör myndigheterna inrikta sig på att skydda medborgarna från risken att skadas till följd av exponering för elektromagnetiska fält. Om det visar sig att strålningen från mobiltelefoni är ett problem, är det faktum att ha använt en apparat så nära huvudet en uppenbar anledning till oro." 

  • Läs mer i EU-Parlamentets "Elektromagnetiska fält och hälsa" (Note N° 05/2001) (pdf)
  • "Ett betydande nutida hot mot folkhälsan är den av människan framkallade elektrosmogen", sammanfattar en EU-rapport publicerad i mars 2001. Det råder enligt rapporten inte någon samstämmighet bland experterna om biologiska effekter av GSM-strålning och ev negativa hälsoreaktioner hos känsliga personer trots många enhetliga, anekdotiska, positiva rapporter. Om samma brist på samstämmighet och grad av oro fanns runt ett nytt läkemedel eller livsmedel, skulle det aldrig godkännas. "Vad som verkligen tycks oroa allmänheten och som upprör mest av allt är den ofrivilliga exponeringen för strålning från GSM-basstationer som vissa grupper av befolkningen utsätts för 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan när basstationer utan hänsyn placeras nära hem, skolor och sjukhus. Dessa personers omgivning förorenas ständigt och oundvikligen. Detta är helt oacceptabelt och ger upphov till allvarliga etiska frågor samtidigt som det sannolikt strider mot Nürnbergkodexen eftersom det är dessa personer som till sist kommer att ge svar på frågan i vilken grad kronisk exponering av sådana fält är skadliga för hälsan - information som för närvarande inte finns tillgänglig. De är i själva verket ofrivilliga objekt i ett massexperiment."

  • Läs mera i Europaparlementets STOA-rapport "Fysiologiska effekter och miljöeffekter av icke-joniserande strålning", sammanställning av alternativ samt sammanfattning, Mars 2001
    Hela rapporten finns endast på engelska.
  • Rapportens engelskspråkiga version sammanfattar i avsnitt B den forskning som påvisat biologisk, icke-termisk påverkan av mikrovågs- och GSM-strålning. Rapporten avvisar också nuvarande gränsvärden, eftersom de endast tar hänsyn till värmeeffekter. "Allmänhetens oro är inte ogrundad och de nuvarande säkerhetsriktlinjerna för mobiltelefoner och basstationer ger större skydd åt elektronisk utrustning än åt människor."

  • Läs mer i EU-parlamentets "The physiological and environmental effects of non-ionising electromagnetic radiation"